Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2022, 05:24:12
Công ty Bách Đạt An có “chây ỳ” nộp thuế đất?
Nguyễn Toàn - 30/06/2022 15:34
 
Công ty cổ phần Bách Đạt An bị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam áp dụng biện pháp cưỡng chế, với số tiền nợ thuế lên đến hơn 49 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa phản hồi đến một số hộ dân có quyền lợi tại Dự án Khu đô thị Bách Đạt (Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc) về quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Bách Đạt An.

Theo đó, căn cứ các quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam và diện tích giao đất đợt 1, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xác định, số tiền sử dụng đất chủ đầu tư phải nộp là hơn 89 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 24/6/2022, Công ty cổ phần Bách Đạt An còn nợ tiền sử dụng đất quá hạn nộp trên 90 ngày, đã được cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế với số tiền hơn 49 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 9/5/2022, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định cưỡng chế số 3715/QĐ-CTQNA (có hiệu lực đến ngày 8/5/2023), đến ngày 24/6/2022 Công ty cổ phần Bách Đạt An còn nợ tiền sử dụng đất theo quy định cưỡng chế là hơn 4 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 22/6/2022, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục ban hành Quyết định số 5652/QĐ-CTQNA bổ sung tiền thuế quá hạn nộp trên 90 ngày vào quyết định cưỡng chế nêu trên, với số tiền hơn 45 tỷ đồng.

“Trường hợp hết thời hạn cưỡng chế theo Quyết định số 3715/QĐ-CTQNA mà Công ty cổ phần Bách Đạt An không nộp đủ tiền thuế nợ, Cục Thuế tỉnh sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ tiếp theo”, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho hay.

Được biết, ngày 22/1/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND giao đất (với diện tích 5,7 ha) cho Công ty cổ phần Bách Đạt An thực hiện Dự án Khu đô thị Bách Đạt tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (đợt 1).

Ngày 2/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3174/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với Dự án Khu đô thị Bách Đạt, số tiền sử dụng đất Công ty cổ phần Bách Đạt An phải nộp là 125,9 tỷ đồng.

Các dự án của Công ty cổ phần Bách Đạt An: Lấy quyền lợi của dân làm “con tin”
Yếu tố hình sự từng được một số cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đặt ra, nhưng chuyện chỉ dừng ở đó, trong khi hành vi vi phạm về đất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư