Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 03 năm 2021, 15:16:19
Đà Nẵng: 5.300 hộ dân nợ tiền sử dụng đất đã quá hạn 5 năm
Hà Minh - 06/03/2019 15:13
 
Theo số liệu báo cáo của các đơn vị liên quan thì tính đến ngày 31/01/2019, tổng số hộ trên địa bàn Đà Nẵng nợ tiền sử dụng đất đã quá hạn 05 năm khoảng 5.300 hộ.

Theo Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) TP Đà Nẵng, hiện nay Sở này đang trình UBND thành phố sửa đổi, điều chỉnh Công văn số 7315/UBND-KT1 ngày 31/8/2016 cho phù hợp với quy định. Đối với những trường hợp nợ tiền sử dụng đất mà trong hợp đồng được ghi nợ 10 năm quy ra giá vàng 98% đến thời điểm người dân liên hệ nộp hồ sơ trả nợ vẫn trong thời hạn 10 năm, đã quá hạn 5 năm thì được lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:

Phương án 1: Thực hiện trả nợ theo hợp đồng; trả bằng số vàng nợ theo hợp đồng x đơn giá vàng tại thời điểm trả nợ nhưng đảm bảo số tiền trả nợ không thấp hơp số tiền nợ gốc:

Phương án 2: Trả nợ theo giá quy định hiện hành”.

Như vậy, theo lý giải của Sở TN-MT, việc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp còn trong thời hạn 10 năm (đã quá hạn 05 năm).

Về chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp tái định cư, UBND thành phố Đà Nẵng có một số văn bản như sau: Ngày 07/9/2016, UBND thành phố có Công văn số 7473/UBND-KT1 gửi Bộ Tài chính về việc chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp tái định cư; theo đó, đề nghị cho gia hạn việc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư (theo Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng) đến hết ngày 31/12/2017. Kể từ ngày 01/01/2018 trở đi, trường hợp các hộ chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì tính chậm nộp trên số tiền nợ gốc (không tính chậm nộp đối với số nợ lãi).

Ngày 02/3/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 3986/BTC-QLCS gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc việc thu nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp được nhà nước giao đất tái định cư.

Ngày 07/7/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7113/VPCP-NN về việc giải quyết vướng mắc về thu tiền nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp nhà nước giao đất tái định cư; theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

“1. Bộ Tài chính hướng dẫn UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện việc thu nợ tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

2. Bộ Tài chính tiến hành đánh giá, rà soát toàn diện tình hình ghi nợ tiền sử dụng đất hiện nay tại các địa phương (trong đó có vướng mắc của UBND thành phố Đà Nẵng). Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung ghi nợ tiền sử dụng đất vào dự thảo Nghị định quy định bổ sung về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổ chức thực hiện, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 07/8/2017, UBND thành phố có Công văn số 6079/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư; theo đó, UBND thành phố kính báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính tại điểm 1 Công văn số 3986/BTC-QLCS ngày 27/3/2017, cụ thể như sau:

Đối với các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đến trước ngày 01/3/2018, thì được phép tiếp trục trả nợ theo số dợ đã ghi. Sau ngày 01/3/2018, các hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất phải trả nợ tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Ngày 31/8/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9257/VPCP-NN về việc thư nợ tiền sử dụng đất tái định cư; theo đó, đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương cùng các Bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 7113/VPCP-NN ngày 7/7/2017.

Ngày 13/10/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 13804/BTC-QLCS về việc xử lý vướng mắc về ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân gửi các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Ngày 09/11/2018, UBND thành phố có Công văn số 8729/UBND-STC gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ.

“Việc đề xuất liên quan đến nợ tiền sử dụng đất tái định đến nay chưa được Chính phủ đồng ý, lãnh đạo thành phố đang tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành về vấn đề này”- Sở TN-MT cho biết.

Đà Nẵng: Chi trên 3.000 tỷ đồng xử lý nước thải và chống ngập lụt
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch xử lí thoát nước và chống ngập trên địa bàn TP năm 2019 với khoản tiền chi dự kiến 3.300 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư