Đà Nẵng: Bổ nhiệm mới 2 Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Sáng 12/10, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ 2 phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT), thay thế cho các Phó Giám đốc đã nghỉ hưu theo chế độ.
Bà Nguyễn Thị Phượng (áo xanh) và ông Lê Sơn Phong (mặc Complex) nhận quyết định phó giám đốc Sở.
Bà Nguyễn Thị Phượng (áo xanh) và ông Lê Sơn Phong (mặc comple) nhận quyết định phó giám đốc Sở.

Những cá nhân được bổ nhiệm Phó giám đốc Sở TTTT Đà Nẵng gồm: bà Nguyễn Thị Phượng, (43 tuổi) nguyên là Trưởng Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.

Ông Lê Sơn Phong (35 tuổi). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin thuộc Sở TTTT Đà Nẵng.

Hiện nay, lãnh đạo Sở TTTT Đà Nẵng gồm có ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc và 3 Phó Giám đốc gồm: ông Trần Ngọc Thạch, bà Nguyễn Thị Phượng và ông Lê Sơn Phong.

Hoàng Vinh

Bình luận của bạn về bài viết...