Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 15:47:41
Đà Nẵng có thể được thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ 1/7/2021
Nguyễn Lê - 16/05/2020 10:20
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội cho phép Đà Nẵng được thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù từ giữa năm 2021.
.
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

Sáng 16/5 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng.

Không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường 

Tại dự thảo này, Chính phủ đề xuất cho Đà Nẵng được tổ chức thành một cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND. Cấp quận và phường không tổ chức HĐND, mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND quận và UBND phường.

Dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm 4 chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội, nhưng khác với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định.

Đó là phân quyền thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch Thành phố và điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị từ Thủ tướng Chính phủ cho HĐND và UBND Thành phố.

Về quản lý tài chính dự thảo nghị quyết quy định “Năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025, Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách Thành phố để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố”.

Chính phủ cũng đề xuất “Thành phố thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách Thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, Hội đồng nhân dân Thành phố được quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách”.

Chính sách tiếp theo là HĐND Thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố:  Phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

Băn khoăn phân cấp về quy hoạch

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành cần ban hành Nghị quyết và việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù về tài chính cho Đà Nẵng.

Riêng với điều chỉnh quy hoạch, cơ quan thẩm tra cho rằng, việc dự thảo Nghị quyết giao thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch cho chính quyền thành phố mà không kèm theo cơ chế kiểm soát có hiệu quả có thể dẫn đến không đạt được các yêu cầu, mục tiêu mà Luật Quy hoạch đã đề ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật đề nghị chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết theo hướng giao Thủ tướng Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện phân cấp cho chính quyền địa phương Thành phố Đà Nẵng trong việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố và điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị gắn với những điều kiện nhất định quy định ngay trong Nghị quyết này.

Chủ tịch Quốc hội và một số ý kiến tại phiên thảo luận cho rằng, đã phân quyền về điều chỉnh quy hoạch thì nên đơn giản cả thủ tục, chứ nếu vẫn phải qua nhiều cấp như cũ thì không có ý nghĩa. 

Sau thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, hồ sơ dự thảo nghị quyết đã đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 tới đây. 

Đà Nẵng chi 14 tỷ đồng bồi dưỡng ngoại ngữ cho 1.400 cán bộ, chiến sĩ công an
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho hơn 1.400 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nhằm đáp ứng nhiệm vụ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư