Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 04 năm 2021, 07:02:56
Đầu tư Kho trung chuyển và phân phối xi măng Long Sơn tại Quảng Ngãi
Thế Hải - 26/11/2017 09:34
 
Dự án Kho trung chuyển và phân phối Xi măng Long Sơn Quảng Ngãi tại khu vực kho bãi thuộc Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn đã được tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận về chủ trương đầu tư.
TIN LIÊN QUAN
Kho trung chuyển và phân phối xi măng Long Sơn chỉ được đầu tư khi có ý kiến đồng thuận Kho trung chuyển và phân phối xi măng Long Sơn
Kho trung chuyển và phân phối xi măng Long Sơn chỉ được đầu tư khi có ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đồng ý về chủ trương việc Công ty Cổ phần Long Sơn Quảng Ngãi đầu tư xây dựng dự án Kho trung chuyển và phân phối Xi măng Long Sơn Quảng Ngãi tại khu vực kho bãi thuộc Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (do Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi làm chủ dự án).

Tuy nhiên, dự án chỉ được triển khai thực hiện khi hội đủ các điều kiện:  Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi yêu cầu Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi (Chủ dự án B​ến chuyên dùng phục vụ chung Khu Kinh tế Dung Quất) báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường việc bổ sung xây dựng và vận hành đối với Kho trung chuyển và phân phối Xi măng Long Sơn - Quảng Ngãi nêu trên tại mặt bằng dự án Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu Kinh tế Dung Quất theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 2 Quyết định số 2836/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trong đó, lưu ý xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng Kho trung chuyển và phân phối Xi măng Long Sơn).

Phối hợp với Sở Xây dựng xác định rõ khoảng cách ly vệ sinh giữa Dự án Kho trung chuyển và phân phối Xi măng Long Sơn Quảng Ngãi với các đối tượng xung quanh theo đúng các quy định hiện hành.

Đồng thời hướng dẫn Công ty Cổ phần Long Sơn Quảng Ngãi triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đảm bảo môi trường và chỉ được phép đầu tư, xây dựng khi có văn bản chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xi măng Yến Mao, Phú Sơn bị đề nghị loại khỏi Quy hoạch Xi măng đến 2025
Xi măng Yến Mao tại Phú Thọ và Xi măng Phú Sơn, Ninh Bình là 2 dự án được địa phương đề nghị với Bộ Xây dựng cho ra khỏi Quy hoạch phát triển...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư