Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 04 năm 2021, 07:25:57
Bộ Xây dựng:
Đề nghị chuyển giao vốn của Vinaincon tại xi măng Quang Sơn về Vicem là không phù hợp
Thế Hải - 12/07/2018 19:30
 
Bộ Xây dựng cho rằng, việc Bộ Công Thương đề nghị chuyển giao toàn bộ phần vốn của Vinaincon đã đầu tư tại Công ty Xi măng Quang Sơn sang Vicem dưới hình thức ghi tăng vốn Nhà nước cho Vicem và giảm vốn Nhà nước cho Vinaincon là không phù hợp theo quy định của pháp luật.
Tại thời điểm 31/12/2017, Xi măng Quang Sơn lỗ luỹ kế khoảng 1.392 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty VINAINCON thực hiện phương án thoái vốn Nhà nước tại VINAINCON theo quy định.
 Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Vinaincon thực hiện phương án thoái vốn Nhà nước tại Vinaincon theo quy định

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5219/VPCP-ĐMDN ngày 04/6/2018 của Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến về việc Bộ Công Thương đề nghị chuyển giao Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn và thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon).

Sau khi nghiên cứu chung và xem xét ý kiến của Tổng Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1619/BXD-QLDN đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất về trường hợp tái cơ cấu của xi măng Quang Sơn.

Bộ Xây dựng cho hay, căn cứ báo cáo của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4121/BCT-CN ngày 24/5/2018; căn cứ số liệu khảo sát, báo cáo sơ bộ ban đầu của Vicem tại Văn bản số 1141/VICEM-HĐTV ngày 29/6/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vicem cho thấy, Công ty Xi măng Quang Sơn sản xuất không ổn định, năng suất thấp, chất lượng không ổn định, thị trường tiêu thụ nhỏ, thu hẹp; Công ty mất cân đối tài chính nghiêm trọng.

Tại thời điểm 31/12/2017, Xi măng Quang Sơn lỗ luỹ kế khoảng 1.392 tỷ đồng, tổng nợ khoảng 3.637,81 tỷ đồng, không có khả năng trả nợ, nguy cơ phá sản.

Nếu không có giải pháp tái cơ cấu một cách mạnh mẽ, toàn diện đối với Xi măng Quang Sơn nói riêng và Tổng công ty Vinaincon nói chung thì rất khó có thể cải thiện tình trạng như hiện nay, đặc biệt là việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Quỹ tích lũy Bộ Tài chính và Ngân hàng VDB.

Theo phương án xử lý mà Bộ Công Thương đề nghị là chuyển giao toàn bộ phần vốn của Vinaincon đã đầu tư tại Công ty Xi măng Quang Sơn sang Vicem dưới hình thức ghi tăng vốn Nhà nước cho Vicem và giảm vốn Nhà nước cho Vinaincon

Công ty Xi măng Quang Sơn là Công ty TNHH MTV do Vinaincon sở hữu 100% vốn điều lệ.  Vinaincon là doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu, trong đó Nhà nước nắm giữ 82,75% vốn điều lệ. Do đó, phần vốn mà Tổng Công ty Vinaincon đã đầu tư vào Công ty Xi măng Quang Sơn là phần vốn của Công ty cổ phần (không hoàn toàn là vốn của Nhà nước).

Vì vậy, việc Bộ Công Thương đề nghị chuyển giao toàn bộ phần vốn của Tổng công ty Vinaincon đã đầu tư tại Công ty Xi măng Quang Sơn sang Vicem dưới hình thức ghi tăng vốn Nhà nước cho Vicem và giảm vốn Nhà nước cho Vinaincon là không phù hợp theo quy định của pháp luật.

"Hiện nay, Vicem đang thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa theo phương án được duyệt. Trong đó, Vicem đang tập trung thực hiện việc tiếp nhận Xi măng Hạ Long và Xi măng Sông Thao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, nếu thực hiện việc chuyển giao Xi măng Quang Sơn từ Vinaincon theo phương án đề nghị của Bộ Công Thương là không khả thi", đại diện Bộ Xây dựng cho biết.

Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Vinaincon thực hiện phương án thoái vốn Nhà nước tại Vinaincon theo quy định.

Lỗ ngàn tỷ, Xi măng Quang Sơn liệu có cửa về với Vicem
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) từng có kinh nghiệm phục hồi 2 nhà máy xi măng thua lỗ là Xi măng Hạ Long và Xi măng Sông Thao, nhưng điều...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư