Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 07 năm 2021, 22:51:50

Để "quả đấm thép" không là... thép gỉ
Mạnh Bôn - 30/10/2013 07:51
 
Tiến trình tái cơ cấu vốn đầu tư tại khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thông qua hoạt động thoái vốn hay cổ phần hóa đang diễn ra chậm chạp, tác động tiêu cực tới tiến trình tái cơ cấu chung của nền kinh tế, đòi hỏi phải có một hành động cương quyết, cứng rắn. >>> Bộ trưởng Thăng: Thay sếp doanh nghiệp không hoàn thành CPH >>> Đưa ông chủ “sân sau” ra khỏi hệ thống ngân hàng >>> Tạo thể chế cho tái cơ cấu kinh tế
Bộ trưởng Thăng: Thay sếp doanh nghiệp không hoàn thành CPH
Một trong những nguyên nhân khiến tiến trình CPH bị chậm trễ là ban lãnh đạo doanh nghiệp sợ mất chức khi chuyển đổi sở hữu. >>>...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư