Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Để xảy ra mất rừng tại Dự án trách nhiệm trước hết thuộc về Công ty Thác Rồng
Nhiệt Băng - 26/03/2023 09:49
 
Việc để xảy ra mất rừng tại Dự án Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái và bảo vệ rừng trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đầu tư là Công ty Thác Rồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng xác nhận, việc để xảy ra mất rừng tại Dự án Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái và bảo vệ rừng tại huyện Lạc Dương của Công ty TNHH Thủy điện và du lịch sinh thái Thác Rồng làm chủ đầu tư trách nhiệm trước hết thuộc về Công ty này.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng thì trước hết thuộc về Chủ tịch UBND xã Đạ Nhim, Chủ tịch UBND xã Đạ Sar và Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương (đơn vị thực hiện trách nhiệm thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng).

Tiếp theo đó là trách nhiệm của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương và Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương qua các thời kỳ trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn huyện; trách nhiệm tiếp theo thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua các thời kỳ (Chi cục Kiểm lâm là cơ quan tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh).

Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Lạc Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền quản lý cán bộ đồng thời chỉ đạo Sở Tài chính tính toán xác định giá trị tài nguyên rừng bị thiệt hại tại dự án để yêu cầu Công ty Thác Rồng bồi thường theo quy định.

“Để xảy ra mất rừng tại dự án là trách nhiệm của Công ty Thác Rồng. Trường hợp Công ty Thác Rồng thực hiện việc bồi thường giá trị tài nguyên rừng bị thiệt hại thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án, điều chỉnh diện tích rừng phải thuê và yêu cầu doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng nội dung đầu tư và tiến độ thực hiện dự án”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng khẳng định.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 8256/UBND-NN ngày 31/10/2022 về việc ngừng hoạt động Dự án Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái và bảo vệ rừng tại huyện Lạc Dương của Công ty TNHH Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng.

Thực hiện văn bản này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Công ty TNHH Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kiểm kê tài hiện trạng nguyên rừng trên diện tích đất đang quản lý và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Kiểm lâm) để được kiểm tra, thẩm định làm cơ sở cung cấp thông tin thiệt hại tài nguyên rừng để Sở Tài chính xác định giá trị bồi thường theo quy định.

Lâm Đồng từ chối đề xuất quy hoạch dự án khu dân cư tại khu vực đất rừng sản xuất
Lâm Đồng từ chối đề xuất thực hiện Dự án Khu dân cư Lâm Hà thực hiện trên 11 ha đất rừng sản xuất.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư