Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 07 năm 2024,
Đèo Cả đề xuất tăng vốn 2.410 tỷ đồng cho Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
Linh Đan - 13/06/2024 06:56
 
Tập đoàn Đèo Cả đề xuất bổ sung cơ chế chia sẻ doanh thu giảm cho Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo quy định tại Điều 82, Luật PPP để hài hòa lợi ích và rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư.
Cao tốc Liên Khương – Prenn (Đà Lạt)
Cao tốc Liên Khương - Prenn, tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện Liên danh nhà đầu tư - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (gọi tắt là Tập đoàn Đèo Cả) vừa đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo UBND tỉnh xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất bổ sung thêm ngân sách Trung ương hoặc đề xuất HĐND tỉnh cân đối ngân sách địa phương tăng khoảng 2.410 tỷ đồng cho Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc để đảm bảo sự phù hợp với quy định của Luật PPP, giảm thời gian hoàn vốn cho Dự án, qua đó mới thu hút được các nguồn vốn tham gia, tăng tính khả thi về phương án tài chính cho Dự án; bổ sung cơ chế chia sẻ doanh thu giảm cho Dự án theo quy định tại Điều 82, Luật PPP để hài hòa lợi ích và rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Tập đoàn Đèo Cả đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo UBND tỉnh xem xét yêu cầu các sở, ban, ngành thống nhất kiểm soát chi phí đền bù giải phóng mặt bằng đã tính toán tại các dự án cao tốc hiện nay, sớm chuẩn bị các tiểu dự án xây dựng khu tái định cư nhằm xác lập mục tiêu sớm ổn định đời sống của người dân nơi có dự án đi qua, không để phát sinh tăng, khiếu nại tranh chấp, làm ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư của dự án; trên cơ sở điều chỉnh phương án tài chính khả thi, báo cáo Hội đồng thẩm định liên ngành trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời thực hiện thông báo mời quan tâm khi đã điều chỉnh tỷ lệ vốn ngân sách Nhà nước tham gia và đấu thầu chọn nhà đầu tư theo quy định.

Tập đoàn Đèo cả cũng đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo UBND tỉnh xem xét thống nhất với nhà đầu tư đề xuất Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương để cùng điều chỉnh thống nhất cơ chế, chính sách áp dụng đồng bộ cho cả 2 dự án cao tốc do UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan có thẩm quyền với nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, đảm bảo tính khả thi và quá trình thanh tra, kiểm tra, quyết toán hoàn thành dự án.

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng do thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Chủ đầu tư sẽ khắc phục
Thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây sạt lở, bồi lấp ruộng của hàng chục hộ dân, chủ đầu tư sẽ khắc phục để người dân canh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư