Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 18:01:48
ĐHĐCĐ SSI: Thông qua 3 đợt tăng vốn, kế hoạch tăng trưởng 30% hiện "chưa cần điều chỉnh"
Thanh Thuỷ - 08/05/2022 08:26
 
Tổng số lượng cổ phiếu tăng thêm sau ba đợt phát hành là 611,3 triệu cổ phiếu. Giấy phép cho đợt chào bán ra công chúng vẫn đang chờ UBCKNN xét duyệt.
Chủ tịch HĐQT SSI: “Lúc nào cũng có nhiều nhà đầu tư quan tâm mua cổ phiếu SSI"

Bổ sung thêm mục đích huy động vốn ra công chúng, phương án phát hành riêng lẻ đang chờ phê duyệt

Ngày 07/5/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI) tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham gia của các cổ đông/ người được uỷ quyền đại diện sở hữu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngay trước thềm Đại hội, SSI bổ sung thêm tờ trình liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 2:1 và giá phát hành 15.000 đồng/cổ phần đã được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hồi giữa tháng 1/2022. Theo đó, công ty trình cổ đông bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thay thế cho mục đích “tăng cường năng lực tài chính” khá chung chung trước đây.

Cụ thể, số vốn huy động dự kiến (hơn 7.461 tỷ đồng) sẽ dùng để cho vay giao dịch ký quỹ, trả nợ vay thấu chi đã dùng để đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đặt cọc mua chứng khoán, cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ phát sinh giữa công ty và nhà đầu tư cùng việc bổ sung nguồn vốn lưu động.

Cập nhật về tình hình đợt phát hành, HĐQT Công ty cho biết đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và hồ sơ đang trong quá trình được xét duyệt. Một phương án tăng vốn khác cũng được SSI trình lại là kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 104.042.344 cổ phần đã được thông qua tại Đại hội năm 2021.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI cho biết việc phát hành riêng lẻ đã lên phương án và hiện công ty đang làm giấy phép phát hành. Sau khi hoàn tất giấy phép, SSI sẽ đi gặp các nhà đầu tư.

“Lúc nào cũng có nhiều nhà đầu tư quan tâm mua cổ phiếu SSI”, Chủ tịch Công ty nói.

Đối với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, do giai đoạn hiện nay tương đối nhạy cảm trong xem xét hồ sơ, Công ty đang bổ sung nội dung cần thiết theo yêu cầu để sớm được thông qua. Trong đó, bao gồm việc liệt kê rõ “đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương” mà SSI trình cổ đông thông qua trong cuộc họp lần này.

Ngoài hai đợt phát hành trên, SSI tiếp tục thực hiện chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với số lượng cổ phiếu ESOP phân phối là 10 triệu cổ phần. Nhân viên chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Nếu thực hiện thành công như kế hoạch, tổng số lượng cổ phiếu tăng thêm sau ba đợt phát hành là 611,3 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị cổ phiếu theo mệnh giá là 6.113 tỷ đồng.

Trước lo ngại của cổ đông về rủi ro pha loãng khi phát hành lượng lớn cổ phiếu, ông Hưng cho biết, việc pha loãng hay không dựa vào kế hoạch kinh doanh và khả năng sử dụng đồng vốn của tổ chức phát hành. Nhìn lại lịch sử lần tăng vốn trước, người đứng đầu Chứng khoán SSI khẳng định, Công ty đã sử dụng vốn hiệu quả, không làm mất vốn cổ đông và mang lại tăng trưởng lợi nhuận tốt.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 tăng 30%, “chưa cần điều chỉnh” ở điều kiện này

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán SSI cho biết, kết quả kinh doanh năm 2021 đã thiết lập kỷ lục trong hơn 20 năm hoạt động.

Doanh thu thuần đạt 7.786 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt 3.365 tỷ VNĐ, vượt 60% kế hoạch năm, tăng trưởng 116% so với năm 2020 và tăng 26% so với 2019 và 2020 cộng lại.

Dư nợ ký quỹ đến cuối năm 2021 tăng lên 22.500 tỷ đồng, chiếm 24% dư nợ toàn thị trường. Tổng tài sản tăng 42%, đạt mức 50.793 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 là 14.220 tỷ đồng, chiếm 28% tổng nguồn vốn.

Với kế hoạch kinh doanh 2022, Công ty có quan điểm tích cực về thị trường trong năm 2022, với diễn biến thận trọng trong nửa đầu năm và rõ ràng hơn về triển vọng vào nửa cuối năm.

Kế hoạch kinh doanh 2022 đặt mục tiêu 10.330 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 31% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với số thực hiện năm 2021.

Trả lời lo ngại của cổ đông về kế hoạch kinh doanh tham vọng mà Công ty đề ra trong bối cảnh diễn biến xấu của thị trường trong tháng vừa qua, về cả điểm số và nhất là khi thanh khoản đã giảm xuống còn 15.000 tỷ đồng các phiên gần đây, ông Nguyễn Duy Hưng thừa nhận, cơ hội kinh doanh của các công ty chứng khoán sẽ giảm đi nếu thanh khoản giảm xuống như trên.

Tuy nhiên, mức thanh khoản 14.000 – 17.000 tỷ đồng đối với nền kinh tế có GDP 300 tỷ USD theo ông vẫn là con số lý tưởng.

“Chúng ta cảm thấy đó là sự thay đổi khủng khiếp do từng ghi nhận các phiên giao dịch 30.000 - 40.000 tỷ đồng. Các phiên cuối năm 2021, đầu năm 2022 là các phiên giao dịch trong mơ của người làm chứng khoán. Với mức độ tăng trưởng 10 – 15% mỗi năm, tôi nghĩ đấy là một điều lý tưởng”, ông Hưng nhấn mạnh.

Với kế hoạch đề ra, ông Hưng cho rằng, điều kiện như hiện nay chưa cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Nếu có thay đổi lớn hơn SSI đã có điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong phiên đại hội cổ đông này.

Cổ tức 10%, bổ sung thêm 496 tỷ đồng vào lợi nhuận chưa phân phối quý II

Theo phương án phân phối lợi nhuận trình cổ đông, SSI sẽ chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%.

Số tiền chi trả cổ tức vẫn chưa tính toán được cụ thể do phụ thuộc vào đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thời gian tới. Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2021 để phân phối là 2.646 tỷ đồng.

Ngoài cổ tức, SSI trích lập quỹ từ thiện 1% lợi nhuận sau thuế (26,4 tỷ đồng), trích lập quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế và trích lập quỹ khen thưởng 4% lợi nhuận sau thuế.

Theo quy định mới tại Thông tư số 114/2021/TT-BTC không còn yêu cầu trích lập 5% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và cho phép số dư quỹ trên được trích lập bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, SSI đã trình và được thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ nêu trên vào Lợi nhuận chưa phân phối. Dự kiến, gần 496 tỷ đồng từ quỹ này sẽ ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối của Công ty tại báo cáo tài chính quý  II/2022.

Tại Đại hội, SSI trình cổ đông việc bầu nhân sự thành viên HĐQT độc lập thay thế cho ông Ngô Văn Điểm do hết thời hạn đối với quy định về thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đã nhất trí bầu ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào vị trí này với nhiệm kỳ 5 năm. Cùng đó, SSI cũng trình thông qua giao dịch với các bên liên quan bao gồm cổ đông lớn Daiwa Securities Group Incorporation; The PAN Group; Đầu tư NDH, Bất động sản Sài gòn Đan Linh cùng công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của các công ty này.

Các nội dung trình đại hội đồng cổ đông đều được thông qua.

Ông Nguyễn Duy Hưng: Bảo vệ nhà đầu tư không phải là không cho mua trái phiếu doanh nghiệp
Việc siết lại hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tránh thị trường bị lạm dụng theo người đứng đầu Chứng khoán SSI là chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư