Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
ĐHĐCĐ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam: Mục tiêu đạt 64 tỷ đồng doanh thu tài chính
Chí Tín - 26/04/2018 19:38
 
Ngày 26/4, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã VEF - sàn UPCoM) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Hà Nội.
VEFAC có 2 cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Vingroup và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
VEFAC có 2 cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Vingroup và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 12 tỷ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 64 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I/2018, VEFAC đạt doanh thu thuần 5 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính 15,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,7 tỷ đồng.

Năm 2017, doanh thu thuần Công ty đạt 11,4 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 71,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,6 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 1.794,6 tỷ đồng, tăng 37,3 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016.

Trong đó, tiền tăng 13,9 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 662 tỷ đồng; tài sản ngắn hạn khác tăng 4,3 tỷ đồng; tài sản cố định giảm 1,9 tỷ đồng; xây dựng cơ bản dở dang tăng 683 tỷ đồng;

Khoản biến động lớn liên quan khoản phải thu ngắn hạn và xây dựng cơ bản dở dang là do Công ty đang trong quá trình triển khai dự án nên nguồn tiền nhàn rỗi để cho vay giảm.

Trong năm 2017, nợ ngắn hạn giảm 3,2 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán tăng 1,1 tỷ đồng; người mua trả tiền trước giảm 1,5 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm 3,6 tỷ đồng; phải trả người lao động giảm 1,6 tỷ đồng; các khoản phải trả khác tăng 2,4 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2017 tăng 40,6 tỷ đồng do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017.

Trong năm 2017, Công ty đã tổ chức thành công 3 Hội chợ lớn: Hội chợ Xuân, Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp và Hội chợ Thời trang Việt Nam. Đây là các hội chợ truyền thống, quy mô lớn với sự tham gia của nhiều thương hiệu trên thị trường.

VEFAC là doanh nghiệp tổ chức, cung cấp dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực hội chợ, triển lãm. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 1.666 tỷ đồng, 2 cổ đông lớn nhất của VEFAC là Tập đoàn Vingroup và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hà Nội giao VEFAC lập quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long
UBND TP.Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500, tại các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư