Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
ĐHĐCĐ VietABank: Tăng mạnh vốn điều lệ, niêm yết trên sàn
Thùy Liên - 26/04/2024 14:09
 
Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, VietABank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2024, kế hoạch tăng vốn, niêm yết trên sàn, bầu thành viên Ban Kiểm soát…

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản của VietABank đạt 112.196 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 69.190 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2022. Tiền gửi khách hàng ở mức gần 87.181 tỷ đồng, tăng 23,9% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 917 tỷ đồng.

Nhằm củng cố nguồn lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn để mở rộng mạng lưới, phát triển kinh doanh, ĐHĐCĐ VietABank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 2.106 tỷ đồng, tương đương 39% thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến 31/12/2023. Sau khi hoàn thành việc chia cổ tức, vốn điều lệ của VietABank dự kiến sẽ tăng lên hơn 7.505 tỷ đồng. Thời gian phát hành cổ phiếu sẽ được quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

ĐHĐCĐ VietABank thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với các chỉ tiêu dự kiến: lợi nhuận trước thuế đạt 1.058 tỷ đồng, tăng 15,4% so với kết quả thực hiện năm 2023; tổng tài sản tăng 4,3% lên gần 117.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng 12,36% lên 77.741 tỷ đồng; Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến sẽ tăng 5,6% lên 92.027 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu của VietABank ở mức 1,59%, thuộc nhóm tương đối thấp trong các ngân hàng TMCP.

Cũng tại đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã thông qua  kế hoạch niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng (sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận) tại Sở Giao dịch Chứng khoán khi điều kiện thị trường thuận lợi, đúng trình tự, thủ tục của pháp luật. Việc lựa chọn niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) hay Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ do HĐQT quyết định. Ngoài ra, HĐQT cũng  được ủy quyền trong các công việc khác liên quan đến hoạt động niêm yết trên sàn.

ĐHĐCĐ đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Hoàng Vũ Tùng và bầu ông Trần Ngọc Hải vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Tùng. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của VietABank sau ĐHĐCĐ là 3 người. 

VietABank: Huy động vốn tăng mạnh, lợi nhuận 9 tháng đạt gần 600 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 với lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước, giống hầu hết các ngân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư