Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 05 năm 2022, 09:53:29
Điểm danh những thị trường xuất siêu lớn
Minh Nhung - 25/01/2022 09:54
 
Trong 86 thị trường xuất, nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam, có 54 thị trường ở vị thế xuất siêu, trong đó 18 thị trường ở mức trên 1 tỷ USD, đặc biệt có 5 thị trường ở mức trên 4,5 tỷ USD.
Ảnh minh họa
Số lượng thị trường mà Việt Nam ở vị thế xuất siêu nhiều hơn số thị trường mà Việt Nam ở vị thế nhập siêu.

Nhìn tổng quát, có thể nhận thấy, trong năm 2021, số lượng thị trường mà Việt Nam ở vị thế xuất siêu nhiều hơn số thị trường mà Việt Nam ở vị thế nhập siêu (54/32). Điều này đã góp phần giúp nước ta đạt vị thế xuất siêu (4,08 tỷ USD). Xuất siêu làm cho tăng trưởng năm 2021 của Việt Nam tiếp tục dương (2,58%).

Đây cũng là năm thứ 7 mà Việt Nam liên tiếp xuất siêu. Những thị trường xuất siêu tập trung ở châu Âu (27), tiếp đến là châu Á (11), châu Mỹ (9), châu Phi (6), châu Đại dương (1). Xuất siêu lớn (trên 1 tỷ USD) ở châu Âu có 10, châu Á có 4, châu Mỹ có 4.

Xuất siêu đặc biệt lớn ở châu Mỹ có 2, châu Âu có 2, châu Á có 1. Trong 5 thị trường trên, Mỹ là thị trường mà Việt Nam xuất siêu lớn nhất, vượt xa thị trường lớn thứ hai, cao hơn năm trước (63,37 tỷ USD). Đạt được kết quả trên do tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này có quy mô rất lớn, lên đến trên 96,29 tỷ USD, chiếm trên 28,6% tổng quy mô xuất khẩu của Việt Nam, vượt xa so với thị trường lớn thứ hai là Trung Quốc (chiếm gần 16,7%).

Trong năm 2021, số lượng thị trường mà Việt Nam ở vị thế xuất siêu nhiều hơn số thị trường mà Việt Nam ở vị thế nhập siêu (54/32). Đây là năm thứ 7, Việt Nam liên tiếp xuất siêu.

Những mặt hàng có kim ngạch trên 100 triệu USD có 29, trong đó có 13 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD, lớn nhất là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, tiếp đến là dệt may, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, gỗ và sản phẩm gỗ, giày dép, phương tiện vận tải và phụ tùng, thủy sản, sản phẩm chất dẻo, đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận, sắt thép, túi xách, ví, va li, mũ, ô dù, hạt điều. Có nhiều mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong tổng xuất khẩu của cả nước.

Xuất khẩu sang Mỹ có tốc độ tăng cao do nhiều nguyên nhân, nhưng tựu trung do giá hàng xuất khẩu của Việt Nam thuộc loại rẻ (giá nhân công thấp bởi chênh lệch tỷ giá giữa sức mua tương đương và tỷ giá hối đoái vẫn còn lớn, ở mức 3,09 lần), do sau cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, hàng hóa của Trung Quốc sang Mỹ giảm, giá đắt hơn trước…

Hồng Kông là thị trường Việt Nam xuất siêu lớn thứ  hai, có mức xuất siêu cao hơn năm trước (10,36 tỷ USD so với 9,32 tỷ USD). Mặc dù Hồng Kông có số dân ít, nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang đây đạt xấp xỉ 12 tỷ USD, đứng thứ 5 trong các thị trường.

Các mặt hàng chủ yếu xuất khẩu sang Hồng Không có nhiều, trong đó có 8 mặt hàng đạt trên 100 triệu USD, đặc biệt có 2 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD, lớn nhất là máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tiếp đến là điện thoại và linh kiện. Một số mặt hàng khác có kim ngạch khá lớn là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện, sắt thép, dệt may… Đây là thị trường gần, lại là một thương cảng lớn có tính trung chuyển. Kim ngạch xuất khẩu sang đây đã chiếm khoảng 18,5% kim ngạch nhập khẩu của Hồng Kông - một tỷ lệ thuộc loại cao.

Hà Lan là thị trường mà Việt Nam xuất siêu lớn thứ ba, mức xuất siêu cao hơn năm trước (7 tỷ USD so với 6,35 tỷ USD). Mức xuất siêu cao do kim ngạch xuất khẩu sang đây lớn thứ 6 trong các thị trường và lớn hơn nhiều so với nhập khẩu (7,69 tỷ USD so với 0,69 tỷ USD). Quy mô xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này chiếm 11,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hà Lan - một tỷ lệ lớn. Các mặt hàng xuất khẩu sang đây có nhiều, trong đó có 12 mặt hàng đạt trên 100 triệu USD, đặc biệt có 2 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD, lớn nhất là máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; ngoài ra có một số mặt hàng khác đạt khá, như điện thoại và linh kiện, giày dép, dệt may.

Anh là thị trường Việt Nam xuất siêu lớn thứ tư; mức xuất siêu năm nay cao hơn năm trước (4,92 tỷ USD so với 4,27 tỷ USD). Mức xuất siêu cao và tăng do kim ngạch xuất khẩu sang Anh đạt quy mô đứng thứ 6 trong các thị trường, lớn hơn nhập khẩu (5,77 tỷ USD so với 0,85 tỷ USD). Các mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu sang đây có nhiều, trong đó có 12 mặt hàng đạt trên 100 triệu USD, có 1 mặt hàng là điện thoại đạt trên 1 tỷ USD; ngoài ra có một số mặt hàng đạt khá như điện thoại, máy móc, dệt may, giày dép, giấy… So với kim ngạch nhập khẩu của Anh, xuất khẩu của Việt Nam chiếm 6,2%. Đây là tín hiệu khả quan để tăng tiếp trong năm tới.

Canada là thị trường mà Việt Nam xuất siêu lớn thứ 5 và tăng so với năm trước (4,51 tỷ USD so với 3,63 tỷ USD). Xuất siêu lớn và tăng do xuất khẩu có quy mô lớn (đứng thứ 11 trong các thị trường) và tăng rất cao so với mức nhập khẩu (20,8% so với 4,7%). Các mặt hàng xuất khẩu sang Canada có nhiều, trong đó có 10 mặt hàng đạt trên 100 triệu USD, lớn nhất là dệt may, tiếp đến là điện thoại, máy tính… Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Canada chiếm khoảng 7,8% tổng kim ngạch  nhập khẩu của Canada. Đây là tiềm năng để tăng xuất khẩu vào thị trường này.

Điểm danh thị trường xuất siêu trên 1 tỷ USD của Việt Nam
Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2021, trong 88 thị trường xuất/nhập khẩu chủ yếu, Việt Nam xuất siêu sang 52 thị trường, trong đó có 11...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư