Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 10 năm 2020, 13:55:33
Doanh nghiệp đa cấp phải báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016
Thế Hải - 22/06/2016 16:21
 
Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2016, với các thông tin đầy đủ về báo cáo tài chính, kết quả nộp thuế và số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã triển khai, doanh thu, hoa hồng, tiền thường...về Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương).

Đây là thông báo vừa được phát đi từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương).

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 15 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2016.

DN kinhdoanh đa cấp phải thông tin về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2016 về Cục Quản lý cạnh tranh trước ngày 15/7/2016.
Doanh nghiệp kinh doanh đa cấp phải thông tin về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2016 về Cục Quản lý cạnh tranh trước ngày 15/7/2016.

Theo đó, các doanh nghiệp phải thông tin đầy đủ về  tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, điện thoại, fax, email; số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được cấp, sửa đổi, bổ sung; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, tên và số điện thoại của người liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

Doanh nghiệp phải báo cáo về về Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 04.22205015, fax 04.22205003 trước ngày 15/7/2016; đồng thời gửi bản điện tử báo cáo nêu trên vào email leph@moit.gov.vn.

Doanh nghiệp phải thông tin về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2016 của doanh nghiệp: doanh thu bán hàng đa cấp, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Đồng thời, báo cáo về số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã thông báo với từng Sở Công Thương và được các Sở Công Thương xác nhận có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP trong 6 tháng đầu năm 2016, kèm theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2015;

Thông tin về kết quả nộp thuế của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước năm 2015 và trong 6 tháng đầu năm 2016 kèm theo tờ khai nộp các loại thuế vào ngân sách nhà nước của doanh nghiệp.

Kiểm tra 7 "ông lớn" bán hàng đa cấp
Thiên Ngọc Minh Uy, Unicity, Amway Việt Nam, Liên minh tiêu dùng Việt Nam, Nhượng quyền Thăng Long... nằm trong số này
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư