Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2020, 03:38:05
Đơn vị hạch toán phụ thuộc đủ tư cách hợp lệ dự thầu?
Anh Ngọc - 26/08/2019 07:17
 
Theo quy định tại Luật Đấu thầu, một trong các điều kiện để nhà thầu đáp ứng về tư cách hợp lệ là hạch toán tài chính độc lập.

Độc giả  Thành Vinh (TP. HCM) đặt câu hỏi như sau: Phân viện là đơn vị hạch toán phụ thuộc của 1 viện khoa học được thành lập theo quyết định của Bộ, có tên trong danh sách nhà thầu đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia thì phân viện có đủ tư cách hợp lệ để đứng liên danh hoặc độc lập tham dự thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu quy định một trong các điều kiện để nhà thầu đáp ứng về tư cách hợp lệ là hạch toán tài chính độc lập.

Theo đó, nếu phân viện là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì không đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu theo quy định nêu trên.

Ứng thầu không được đề xuất các giá dự thầu khác nhau
Hồ sơ dự thầu hợp lệ khi có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư