Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Đồng Tháp xin điều chỉnh giảm 182 tỷ đồng kế hoạch vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020
Trúc Giang - 18/09/2020 14:10
 
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn số 284/UBND- ĐTXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.
TIN LIÊN QUAN

TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, tổng số kế hoạch vốn các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2020 của tỉnh là 497,549 tỷ đồng, đã được phân bổ 100% kế hoạch. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang 74,749 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2020 là 422,8 tỷ đồng (kể cả 30,9 tỷ đồng địa phương vay lại). 

Tính đến ngày 31/8/2020, số vốn đã giải ngân 46,826 tỷ đồng/497,549 tỷ đồng, đạt 9,41%. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang: 15,617 tỷ đồng/74,749 tỷ đồng, đạt 20,89%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 là 31,209 tỷ đồng/422,8 tỷ đồng, đạt 7,38%.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, khó khăn, vướng mắc làm chậm tiến độ giải ngân hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng (gồm: khảo sát đo đạc, xử lý bản đồ địa chính, thông báo thu hồi đất, trình phê duyệt phương án giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất…) mất khoảng 285 ngày và vốn bồi thường giải phóng mặt bằng không được bố trí trong vốn chuẩn bị đầu tư, từ đó làm ảnh hưởng tới kết quả giải ngân vốn. 

Bên cạnh đó, quy trình triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA (phần tư vấn, mua sắm thiết bị, xây lắp, cơ chế giải ngân nguồn vốn địa phương vay lại) mất rất nhiều thời gian; đơn cử như: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat) khi triển khai thực hiện các tiểu dự án (phần xây lắp) phần thiết kế báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu… đều phải lấy ý kiến của Ban QLDA trung ương và ngân hàng Thế giới trước khi triển khai các bước tiếp theo. Nên địa phương chưa chủ động thời gian triển khai thực hiện.

Từ tình hình thực tế trên, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020 của tỉnh từ 422,8 tỷ đồng xuống còn 241,026 tỷ đồng, tương đương giảm 181,774 tỷ đồng, để điều chuyển bổ sung cho các địa phương khác trên cả nước đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bổ sung kế hoạch vốn năm 2021, với giá trị 181,774 tỷ đồng, để địa phương thanh toán khối lượng cho các dự án đã điều chỉnh giảm trong năm 2020 nêu trên.

Điều chỉnh thủ tục thanh toán vốn các dự án từ giải ngân cơ chế nước ngoài sang cơ chế trong nước, nhằm giảm trình tự thủ tục giải ngân.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư