Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 15:53:45
Được quyết toán chi phí dự phòng đã phân bổ vào giá gói thầu?
Anh Ngọc - 08/11/2019 07:20
 
Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Văn Đức (Bắc Ninh) đặt câu hỏi: Khoản 1, Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì trong giá gói thầu chủ đầu tư được tính và phê duyệt cả chi phí dự phòng trong giá gói thầu để tổ chức đấu thầu.

Theo đó, trong giá gói thầu chủ đầu tư đã tính 5% chi phí dự phòng (giá gói thầu 9,0 tỷ đồng bao gồm dự phòng 0,42 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày) và khi dự thầu nhà thầu đã phân bổ hết chi phí dự phòng này vào giá dự thầu và được chủ đầu tư ký hợp đồng theo đơn giá trúng thầu.

Tôi muốn hỏi, khi quyết toán dự án hoàn thành, sẽ được quyết toán như thế nào trong các trường hợp sau:

- Nhà thầu thực hiện theo đúng thiết kế, không điều chỉnh, bổ sung phát sinh khối lượng theo hợp đồng đã ký kết thì có được quyết toán 5% chi phí dự phòng đã phân bổ vào giá gói thầu không?

- Trong quá trình thực hiện, dự án được điều chỉnh, phát sinh một số hạng mục và được bổ sung vào gói thầu đang thực hiện. Trên cơ sở đó chủ đầu tư đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá gói thầu (bao gồm cả giá gói thầu phê duyệt lần 1 và phần điều chỉnh, bổ sung, phát sinh) trong đó có 5% chi phí dự phòng tính trên dự toán gói thầu mới (giá gói thầu 14,2 tỷ đồng bao gồm dự phòng 0,655 tỷ đồng).

Giá gói thầu lần 2 (có tính giảm theo tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu) làm căn cứ để chủ đầu tư ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu và là giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán.

Như vậy, đối với trường hợp này có được quyết toán 5% chi phí dự phòng đã được phân bổ vào đơn giá hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng; khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá.

Đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với trường hợp của ông Đức, nếu gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu và giá dự thầu, giá hợp đồng phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Hướng dẫn xác định chi phí dự phòng cho gói thầu
Theo quy định tại Luật Đấu thầu, giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư