Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 03 năm 2023, 13:50:47
Được sửa sai sót trong đơn dự thầu?
Anh Ngọc - 07/11/2018 07:43
 
Việc đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu phải tuân thủ quy định nêu tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Thị Minh Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị văn phòng trên địa bàn tỉnh nhưng do sơ suất đánh nhầm số trong đơn dự thầu. Cụ thể, bản tổng hợp giá chào là 398.670.000 đồng nhưng trong đơn dự thầu ghi là 389.670.000 đồng; giá nào (389.760.000 đồng hay 398.760.000 đồng) cũng thấp nhất so với các nhà thầu khác.

Cho tôi hỏi, công ty tôi có được sửa lỗi hồ sơ không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Theo đó, việc đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Tiêu chí để đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu
Việc đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu phải tuân thủ theo quy định.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư