Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 07 năm 2024,
Everpia giải trình chênh lệch số liệu bán niên sau soát xét
Chí Tín - 28/08/2018 18:34
 
Công ty cổ phần Everpia (mã EVE, sàn HOSE) vừa có nội dung giải trình về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo tài chính sau soát xét, một số chỉ tiêu đã được điều chỉnh so với báo cáo trước soát xét.

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính sau soát xét giảm 9%, chi phí tài chính giảm 10%, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 67%, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giữ lại giảm 1.880%.

Theo Everpia, việc thay đổi doanh thu tài chính và chi phí tài chính do bút toán cấn trừ doanh thu tài chính/chi phí tài chính cho mục đích trình bày báo cáo và bút toán đánh giá lại tiền, phải thu, phải trả ở 3 chi nhánh và công ty con.

Về kết quả kinh doanh, Everpia đạt lợi nhuận trước thuế là 41,8 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 31,7 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

Everpia cho biết, lợi nhuận năm nay tăng do doanh số của Công ty tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự đóng góp từ 3 mảng kinh doanh là chăn ga, bông tấm và khăn.

Việc tăng doanh thu cũng xuất phát từ hiệu ứng từ các chương trình marketing mà Công ty đã thực hiện từ năm 2017. Theo đó, mảng bông tấm đạt số lượng đơn hàng tăng trên 20%.

Trong khi đó, chi phí bán hảng và quản tính trên doanh thu cũng giảm được từ 26% năm ngoái xuống còn 22% trong năm nay.

Maritime Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 63% so với cả năm 2017
Ngân hàng Maritime Bank vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với mức lợi nhuận 2 quý đầu năm tăng 63% so với năm 2017, đạt 268 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư