Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
EVN ban hành khung giá bán buôn điện
Thế Hải - 25/07/2017 10:40
 
Giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các Tổng công ty Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá.
Theo Khung giá điện mới ban hành, mức giá tối đa (đồng/kWh) của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc là 1.173 đồng, Mức giá tối thiểu là 1.117 đồng

Theo Khung giá điện mới ban hành, mức giá tối đa( đồngkWh) của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc là 1.173 đồng,mức giá tối thiểu là 1.117 đồng/kWh

Bộ Công thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017.

Cụ thể theo bảng sau:

Đơn vị

Mức giá tối đa (đồng/kWh)

Mức giá tối thiểu (đ/kWh)

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

1.173

1.117

Tổng công ty Điện lực Miền Nam

1.348

1.316

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

1.209

1.139

Tổng công ty Điện lực Hà Nội

1.414

1.358

Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh

1.551

1.506

Theo đó, giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng Tổng công ty Điện lực theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tổng công ty Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

EVN đang xây dựng khung giá bán điện mới cho giai đoạn 2016-2020
Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thành 3 văn kiện quan trọng là khung giá bán lẻ điện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư