Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 09 năm 2021, 02:37:01
EVNNPT tuyên dương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
Quang Thắng - 29/07/2020 22:23
 
Trong 5 năm, toàn EVNNPT có trên 800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng trong thực tế, làm lợi nhiều tỷ đồng,

Trong những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới truyền tải điện với suất sự cố thấp hơn so với suất sự cố cho phép; hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện truyền tải với mức tăng trưởng bình quân 9,02%/năm; các chỉ tiêu điện tự dùng cho truyền tải, tổn thất truyền tải điện, sửa chữa lớn, lợi nhuận hàng năm đều hoàn thành kế hoạch được giao. Đặc biệt, nhiều năm qua toàn Tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao động.

Nhiều sáng kiến để đường dây truyền tải điện được thông suốt
Nhiều sáng kiến để đường dây truyền tải điện được thông suốt

Về công tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2020, khối lượng và nhiệm vụ trong công tác đầu tư xây dựng đối với EVNNPT là rất lớn với mục tiêu đầu tư phát triển lưới điện truyền tải đáp ứng tốc độ phát triển cao của phụ tải, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm phục vụ đấu nối nguồn, các dự án đảm bảo cấp điện cho Hà Nội, TP.HCM và các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước. Đã có 213 công trình được khởi công và 255 công trình lưới truyền tải được đóng điện.

Về công tác tài chính, EVNNPT đã thu xếp vốn với tổng giá trị 24.800 tỷ đồng, đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn 5 năm qua. Đặc biệt năm 2019, Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT ở mức BB, bằng công ty mẹ - EVN và mức xếp hạng quốc gia; xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT đạt mức BB+, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế.

Các cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước
Các cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước

Trong 5 năm qua, toàn Tổng công ty đã có trên 800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng trong thực tế sản xuất, làm lợi nhiều tỷ đồng, các sáng kiến đã hỗ trợ đắc lực giúp nâng cao hiệu quả công việc, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động có tác dụng lớn trong việc khích lệ người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

EVNNPT đã chuyển 60,8% trạm biến áp 220 kV sang vận hành theo tiêu chí không người trực; ứng dụng thiết bị bay không người lái kiểm tra đường dây; trang bị hệ thống định vị sự cố cho 69 đường dây quan trọng; đưa vào ứng dụng hệ thống quan trắc cảnh báo sét, thiết bị giám sát bản thể máy biến áp cho 4 máy biến áp 500 kV, giám sát dầu trực tuyến cho toàn bộ các máy biến áp và kháng điện 500 kV, hoàn thành hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm...

Nhiều sáng kiến để đường dây truyền tải điện được thông suốt
Nhiều sáng kiến đã được triển khai để đường dây truyền tải điện được thông suốt

Hội nghị lần này của EVNNPT đã đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu, cách làm hay để nhân rộng, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua ngày càng phát triển toàn diện; thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sẳc các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, xây dựng và phát triển EVNNPT trong chặng đường tiếp theo.

Hội nghị đã tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết, gắn bó, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, chủ động vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khen thưởng các điển hình tiên tiến
Khen thưởng các điển hình tiên tiến

Tại Hội nghị , ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, EVNNPT tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “ Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”;  “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm, cấp bách”; “Phong trào thi thợ quản lý vận hành giỏi”; “Các công trình gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, của ngành Điện và của Tổng công ty”; phong trào thực thi “Văn hóa EVNNPT” thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước.

Đảm bảo hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra, đánh giá thực trạng các phong trào thi đua tại đơn vị, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất; đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và Tổng công ty trong năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025.

Nhà đầu tư năng lượng tái tạo hoan nghênh hành động kịp thời của EVN
Từ nay đến cuối năm 2020, tất cả các nhà máy điện mặt trời tại khu vực các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ được giải tỏa công suất và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư