Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 20:37:02
Fideco giải trình số liệu lợi nhuận từ lãi sang lỗ sau kiểm toán
Chí Tín - 05/04/2019 09:18
 
Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.Hồ Chí Minh (mã FDC, sàn HOSE) vừa có nội dung giải trình về việc lợi nhuận chuyển từ dương (trước kiểm toán) sang âm (sau kiểm toán).
Fideco là một doanh nghiệp ngành bất động sản
Fideco là một doanh nghiệp ngành bất động sản

Cụ thể, trước kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty là hơn 35 tỷ đồng, nhưng sau kiểm toán thì lợi nhuận chuyển thành âm hơn 35,5 tỷ đồng.

Công ty cho biết, việc có sự chênh lệch trên do Công ty đã điều chỉnh giảm khoản mục doanh thu từ hoạt động tài chính với số tiền hơn 50,5 tỷ đồng.  Đây là số tiền phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng một phần vốn góp trong một dự án của Công ty mà Công ty đã ghi nhận trong báo cáo tài chính năm 2018 chưa kiểm toán.

Cụ thể, cuối tháng 12/2018, Công ty ký kết hợp đồng chuyện nhượng số 14112/HĐKT liên quan đến việc chuyển nhượng một phần vốn góp Dự án khu dân cư Cần Giờ với một đối tác.

Tổng giá trị chuyển nhượng là 78 tỷ đồng và tổng chi phí phát sinh của dự án này tương ứng với tỷ lệ chuyển nhượng là gần 27,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên khi đối chiếu các nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng và căn cứ vào các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam thì đơn vị kiểm toán đánh giá rằng Công ty chưng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để ghi nhận doanh thu cho giao dịch này cho năm tài chính 2018.

Vì vậy, Công ty đã điều chỉnh giảm khoản mục doanh thu hoạt động tài chính với số tiền 50,5 tỷ đồng và điều chỉnh tăng khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang với số tiền 25,5 tỷ đồng trong báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.

Lợi nhuận 2018 sau kiểm toán của HDBank tăng 66% so với cùng kỳ
HDBank (mã HDB) vừa có công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Theo đó, kết thúc năm 2018, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 4.005 tỷ đồng, cao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư