Gần 1.500 tỉ đồng thi công dự án Mạch 2 ĐZ 220kV Đồng Hới- Đông Hà– Huế
Trong đó, dự án Mạch 2 ĐZ 220kV Đồng Hới - Đông Hà có tổng mức đầu tư gần 451 tỷ đồng; Mạch 2 ĐZ 220kV Đông Hà - Huế có tổng mức đầu tư hơn 598 tỷ đồng sử dụng vốn vay tín dụng thương mại và vốn tự có của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Ngày 5/11, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) tổ chức động thổ gói thầu số 9 “Xây lắp bao gồm cả thí nghiệm hiệu chỉnh ngăn xuất tuyến” thuộc dự án Mạch 2 đường dây (ĐZ) 220kV Đồng Hới - Đông Hà và dự án Mạch 2 ĐZ 220kV Đông Hà – Huế. Đây là các dự án theo kế hoạch khởi công năm 2016 của CPMB, do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án.

Các
Các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức động thổ dự án

Mạch 2 ĐZ 220kV Đồng Hới - Đông Hà được đầu tư xây dựng với mục tiêu hỗ trợ giải phóng công suất Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Vũng Áng I khi xảy ra sự cố lưới điện 500kV đấu nối đến TBA 500/220kV Vũng Áng.

Đồng thời, tăng cường khả năng truyền tải lưới điện 220kV liên kết Bắc Nam, nâng cao khả năng huy động công suất cho miền Nam giai đoạn đến năm 2020; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tránh quá tải lưới điện khu vực trong các chế độ vận hành của hệ thống và phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (QHĐ7) đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Theo đó, quy mô đầu tư bao gồm xây dựng mới đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà mạch 2 có tổng chiều dài 107,98 km; Xây dựng mới 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Đồng Hới. Địa điểm xây dựng nằm trên địa bàn TP Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình); huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, TP Đông Hà, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị).

Trong khi đó, mạch 2 ĐZ 220kV Đồng Hới – Huế được đầu tư xây dựng với mục tiêu tăng cường khả năng cấp nguồn tại chỗ cho khu vực Huế, Quảng Trị và vùng lân cận, tạo trục 220kV mạch kép chạy dọc bờ biển miền Trung liên kết toàn bộ các tỉnh miền Trung từ Trung tâm nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến khu vực Nam Trung bộ (Tháp Chàm - Ninh Thuận).

Mục tiêu, nhằm tăng cường khả năng truyền tải Bắc – Trung, hoàn chỉnh kết lưới 220kV khu vực, tăng cường tính liên kết, hỗ trợ công suất giữa các vùng, giảm thiểu tổn thất hệ thống, chống quá tải cho đường dây 220kV Đồng Hới – Đông Hà – Huế hiện hữu khi vận hành bình thường.

Đặc biệt là trong trường hợp sự cố, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn cho phụ tải khu vực trong mọi trường hợp, kể cả trường hợp sự cố, khi cần huy động công suất truyền tải cao giữa khu vực Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ.

Quy mô đầu tư bao gồm: Xây dựng mới đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà mạch kép có tổng chiều dài 78,2 km từ TBA 220kV Đông Hà hiện hữu đến TBA 220kV Huế hiện hữu; Xây dựng mới 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Đồng Hới.

Ngoài ra, cải tạo sơ đồ đấu nối phía 220kV hiện hữu tại TBA 220kV Đông Hà, Trang bị 02 ngăn lộ đường dây (01 ngăn lộ đi Huế và 01 ngăn lộ đi Đồng Hới), 01 ngăn lộ kết giàn máy cắt vòng. Mở rộng đất và mở rộng các thanh cái 220kV tại TBA 220kV Huế trước mắt lắp mới 01 ngăn lộ đường dây và 02 ngăn lộ dự phòng.

Địa điểm xây dựng: Tuyến ĐZ 220kV Đồng Hới - Đông Hà mạch 2 được xây dựng nằm trên địa bàn các huyện Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị  (tỉnh Quảng Trị); huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ông Lê Thanh Định - Phó Giám đốc CPMB cho biết: “Sau lễ động thổ, CPMB tập trung ngay công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành dự án đúng kế hoạch, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển phụ tải, tăng cường khả năng cấp nguồn tại chỗ cho khu vực Huế, Quảng Trị và vùng lân cận”.

Trong khi đó, ông Lê Đình Quang – Phó Giám đốc CPMB khẳng định: “Các dự án sẽ nâng cao khả năng huy động công suất cho miền Nam giai đoạn đến năm 2020 và hoàn chỉnh kết lưới 220kV khu vực, nâng cao độ tin cậy đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn trong  hệ thống điện”.

Hà Minh

Bình luận của bạn về bài viết...