Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 05 năm 2022, 11:18:52
Giá bán buôn điện bình quân của EVN năm 2018 là 1.658 đồng/kWh
Thế Hải - 30/06/2018 12:17
 
Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các Tổng công ty điện lực năm 2018, trong đó, giá bán buôn điện cao nhất của EVN năm 2018 là 1.658 đồng/kWh.
Giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh có khung tối đa là 1.658 đồng/kWh, mức cao nhất so với các tổng công ty điện lực còn lại.
Giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh có khung tối đa là 1.658 đồng/kWh, mức cao nhất so với các tổng công ty điện lực còn lại.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực năm 2018.

Cụ thể, khung giá bán buôn điện năm 2018 sẽ áp dụng theo quyết định mới này, gồm Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với mức tối đa là 1.255 đồng/kWh và mức tối thiểu là 1.185 đồng/kWh. Năm 2017, các khung áp dụng cho tổng công ty này lần lượt là 1.173 đồng/kWh và 1.117 đồng/kWh

Với Tổng Công ty Điện lực miền Nam, mức giá tối đa là 1.433 đồng/kWh, mức tối thiểu là 1.389 đồng/kWh. Năm 2017, mức áp dụng cho tổng công ty này lần lượt là 1.348 đồng/kWh và 1.316 đồng/kWh.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung, mức giá tối đa áp dụng là 1.282 đồng/kWh, tối thiểu là 1.183 đồng/kWh. Mức áp dụng của năm 2017 lần lượt là 1.209 đồng/kWh và 1.139 đồng/kWh.

Khung giá bán buôn tối đa với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội là 1.516 đồng/kWh, mức tối thiểu là 1.437 đồng/kWh. Năm 2017, khung giá áp dụng cho tổng công ty này lần lượt là 1.414 đồng/kWh và 1.358 đồng/kWh.

Còn Tổng Công ty Điện lực Hồ Chí Minh, mức giá bán buôn tối đa là 1.658 đồng/kWh và tối thiểu là 1.593 đồng/kWh. Năm 2017, các mức lần lượt áp dụng là 1.551 đồng/kWh và 1.506 đồng/kWh.

Theo Bộ Công thương, giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng công ty điện lực theo quy định hiện hành.

Nếu các tổng công ty điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân để phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức thì các tổng công ty này phải có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

Ngoại tệ tăng "sốc": Giá bán ra vượt ngưỡng 23.000 đồng/USD
Sáng nay 29/6, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt tăng mạnh giá USD, trong đó VietinBank niêm yết giá bán USD ở mức 23.002 đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư