Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 06 năm 2022, 20:54:48
Giá điện chính thức tăng 8,36%
Thanh Hương - 20/03/2019 13:10
 
Giá điện đã chính thức được điều chỉnh, tăng thêm 8,36%,từ mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh lên gần 1.850 đồng/kWh kể từ hôm nay, 20/3.

Trước đó, lần điều chỉnh giá điện gần nhất là vào ngày 1/12/2017, tức là 15 tháng giá điện mới được điều chỉnh. Thực tế này cho thấy, để giá điện có thể đi sát với thị trường như cách mà giá xăng dầu đang triển khai sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ phía các cơ quan hữu trách.  

Trước khi giá điện chính thức tăng vào hôm nay, Bộ Công thương đã chủ động thông tin về việc dự kiến sẽ điều chỉnh giá điện vào cuối tháng 3/2019 với mức 8,36%.

Sau khi Chính phủ đồng ý về chủ trương cho tăng giá điện, cơ quan điều tiết điện lực sẽ xây dựng các mức tăng giá điện cho từng đối tượng khách hàng dựa trên cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến sản lượng điện sản xuất và mua khoảng 232,5 tỷ kWh, tăng 9,2% so với năm 2018, sản lượng điện thương phẩm khoảng 211,95 tỷ kWh tăng 9,9% so với năm 2018. 

EVN vẫn treo hơn 5.000 tỷ đồng chưa tính vào chi phí giá điện 2017
Mặc dù năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lãi 2.792 tỷ đồng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư