Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội: Cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% thủ tục hành chính
Nguyễn Linh - 16/06/2023 09:12
 
UBND Thành phố Hà Nội đề nghị lãnh đạo các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh thực chất và hiệu quả.

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã giao các sở, ban, ngành tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí.

Cụ thể, các sở, ban, ngành tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính hoặc kiến nghị Bộ, ngành chủ quan việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2023.

Đồng thời, rà soát thống kê xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cắt giảm các thủ tục hành chính các bước trung gian không cần thiết thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách đối với các điều kiện kinh doanh chồng chéo không định lượng được để minh bạch trong công tác kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt.

 Cắt giảm thủ tục hành chính giúp tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, tăng hiệu lực quản lý.


Các hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn trống chéo có sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị nghiên cứu cần đề xuất báo cáo cơ quan có thẩm quyền về giải pháp xã hội hóa các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện.

Đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND Thành phố, yêu cầu các đơn vị trình Chủ tịch UBND Thành phố trước ngày 15/9/2023.

UBND Thành phố giao sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.200 quy định kinh doanh tại 177 văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cùng với đó, Chính phủ đã cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các vị đại biểu Quốc hội qua thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội cũng như lắng nghe ý kiến của người dân, thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực vẫn còn là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Cùng với đó, việc giải quyết thủ tục hành chính còn qua nhiều tầng nấc trung gian, gây chậm trễ, ách tắc trong thực hiện. Việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại một số nơi cond có hiện tượng  tiêu cực, đặt thêm thủ tục ngoài quy định làm tăng thời gian, chi phí xã hội, giảm hiệu lực quản lý. Do đó, đại diện các sở, ban, ngành cần rà soát triệt để tránh gây ra hiện tượng này.

Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu UBND Thành phố trong việc kiểm soát các quy định thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND Thành phố.

Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND Thành phố trong việc thực hiện kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với bổ sung nguồn lực, tăng cường giám sát kiểm tra trong quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông: khẩn trương hoàn thành các tính năng, đảm bảo việc vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố theo đúng quy định.

Giảm thiểu thủ tục hành chính để thu hút FDI vào bất động sản
Việt Nam phải đẩy nhanh cải tiến về quy trình, thủ tục hành chính để kịp thời thu hút nguồn vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư