Hà Nội đầu tư 15,5 tỷ nuôi tôm càng xanh từ năm 2019
Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, đến năm 2025, diện tích nuôi tôm càng xanh trên toàn thành phố là 50 ha, tương ứng với sản lượng 80 tấn. Tổng kinh phí dự kiến là hơn 15,5 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch phát triển nuôi tôm càng xanh trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

Mục tiêu chung của kế hoạch là xây dựng các vùng nuôi tôm càng xanh theo hướng chuyên canh, có sử dụng chế phẩm sinh học nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; từng bước nâng cao năng suất, chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Năm 2019, Thành phố sẽ xây dựng mô hình nuôi tôm - lúa kết hợp (dự kiến năng suất đạt trên 0,5 tấn/ha) với tổng diện tích 3ha tại các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên. Xây dựng mô hình nuôi bán thâm canh tôm càng xanh (dự kiến năng suất đạt trên 1,5 tấn/ha) với tổng diện tích 2ha tại các huyện: Thanh Oai, Phú Xuyên.

Năm 2020 sẽ xây dựng mô hình nuôi bán thâm canh tôm càng xanh với tổng diện tích 2ha tại các huyện: Phú Xuyên, Thanh Trì; mô hình nuôi thâm canh tôm càng xanh (dự kiến năng suất đạt trên 3 tấn/ha), với tổng diện tích 4ha tại các huyện: Ba Vì, Ứng Hòa. Năm 2021, thành phố sẽ xây dựng Mô hình nuôi thâm canh với tổng diện tích 4ha tại các huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Thanh Oai và Phú Xuyên.

Kế hoạch cũng vạch rõ giai đoạn 2019-2022, toàn thành phố chú trọng tăng diện tích, sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm tôm càng xanh; hình thành các vùng nuôi tôm càng xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng diện tích 30 ha, sản lượng đạt trên 60 tấn.

Giai đoạn 2023-2025, mở rộng các vùng nuôi tôm càng xanh thâm canh, bán thâm canh, cơ sở nuôi tôm hữu cơ (tôm - lúa), đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật. Đến năm 2025, diện tích đưa vào nuôi tôm càng xanh đạt 50 ha, sản lượng trên 80 tấn.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển nuôi tôm càng xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2019 - 2025 dự kiến là hơn 15,55 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách xấp xỉ 10,34 tỷ đồng, số còn lại huy động từ các cá nhân, tổ chức khác.

T.T

Bình luận của bạn về bài viết...