Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 02 năm 2023, 03:40:13
Hà Nội: Phối hợp liên ngành phòng, chống bệnh không lây nhiễm
Hồng Minh - 23/10/2022 18:04
 
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 265/KH-UBND về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Hà Nội xác định rõ 5 mục tiêu để thực hiện các nội dung kế hoạch về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025.

Thành phố Hà Nội sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tăng cường phối hợp liên ngành, hoàn thiện các chính sách về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

Tại cơ sở, 100% UBND quận, huyện, thị xã có kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 và bố trí kinh phí thực hiện.

Thành phố Hà Nội phấn đấu có 90% trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. 

Đồng thời, Thành phố đặt mục tiêu ít nhất 80% người từ 13 tuổi trở lên được truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực phù hợp;

Ít nhất 80% người từ 40 tuổi trở lên được truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn để biết theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

Cùng với đó, giảm tỷ lệ uống rượu, bia mức nguy hại ở nam giới từ 18 tuổi trở lên còn dưới 35%; giảm tỷ lệ hiện uống rượu, bia ở người 13 đến 17 tuổi còn dưới 20%.

Đồng thời, giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới từ 15 tuổi trở lên còn dưới 37%; giảm mức tiêu thụ muối trung bình của người từ 18 tuổi trở lên còn dưới 7gram/người/ngày; giảm tỷ lệ thiếu vận động thể lực ở người từ 18 tuổi trở lên còn dưới 22%...

Đặc biệt là tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, đẩy mạnh các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều trị để hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người tiền bệnh, mắc bệnh, tàn tật, tử vong sớm do các bệnh không lây nhiễm và các rối loạn sức khỏe tâm thần nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư