Hà Nội sẽ nhân rộng mô hình “Trường học hạnh phúc”
Theo kế hoạch của ngành Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, mỗi quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố sẽ có một mô hình điểm về xây dựng “Trường học hạnh phúc” tại mỗi cấp học. Đồng thời, sẽ triển khia thực hiện các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục.

Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cùng Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử, không vi phạm các quy chế, quy định của ngành.

Theo đó, kế hoạch hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Kế hoạch cũng đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục.

Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên có kỹ năng ứng xử sư phạm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm, những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực.

Một trong những nhiệm vụ cấp thiết của kế hoạch là trong tháng 5/2019, toàn bộ các trường học trên địa bàn TP. Hà Nội phải tổ chức quán triệt lại cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về các quy định của nhà nước, của ngành về đạo đức nhà giáo, về việc xây dựng trường học thân thiện, an toàn.

Ngoài ra, các nhà trường cần thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.

Tổ chức đối thoại, giải đáp, chia sẻ những kinh nghiệm về kỹ năng ứng xử sư phạm; tổ chức xây dựng cẩm nang “Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường” trên cơ sở tổng hợp những tình huống thực tiễn và ý kiến tư vấn của chuyên gia...

Theo kế hoạch, mỗi Phòng Giáo dục & Đào tạo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố phải đăng ký một mô hình điểm ở mỗi cấp học về xây dựng “Trường học hạnh phúc”, trong đó lấy tiêu chí trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo là tiêu chí chính, trên cơ sở đó nhân rộng ra các trường học khác.

Nga Nguyễn

Bình luận của bạn về bài viết...