Hà Nội yêu cầu cán bộ không cài game vào máy tính bảng
Để tránh virus, mã độc, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu cán bộ không cài trò chơi điện tử vào máy tính bảng (do TP trang bị); không mở các thư điện tử lạ, các tệp đính kèm hoặc các liên kết trong các thư lạ.

UBND thành phố Hà Nội ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà Nội. Quy chế này áp dụng đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố được trang bị máy tỉnh bảng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Nội dung quy chế nêu rõ, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của thành phố. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu UBND thành phố đảm bảo công tác quản lý, vận hành, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của thành phố.

Hà Nội yêu cầu cán bộ được trang bị máy tính bảng không mở thư lạ để tránh virus, mã độc (Ảnh minh họa)
Hà Nội yêu cầu cán bộ được trang bị máy tính bảng không mở thư lạ để tránh virus, mã độc (Ảnh minh họa)

Toàn bộ tài liệu (giấy mời, báo cáo...) phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo thành phố với Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở và Chánh Thanh tra Phó Chánh Thanh tra thành phố; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận huyện thị xã; Lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố được gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản của thành phố, không gửi tài liệu giấy (ngoại trừ các tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật).

Các cá nhân sử dụng máy tính bảng có trách nhiệm quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của thành phố và đưa vào quản lý tài sản theo quy định.

Cán bộ được trang bị máy tính bảng phải tự bảo vệ tài khoản của mình (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), không được để người khác sử dụng tài khoản của mình sai mục đích, không đúng quy định về sử dụng các ứng dụng cài đặt trên máy tính bảng.

UBND TP Hà Nội còn yêu cầu cán bộ không cài trò chơi điện tử vào máy tính bảng; không mở các thư điện tử lạ, các tệp tin đính kèm hoặc các liên kết trong các thư lạ để tránh virus, mã độc; không vào các website không có nguồn gốc rõ ràng, đáng ngờ; khi cần tải ứng dụng trên Internet về máy phải xem xét nguồn gốc để không làm nhiễm virus cho máy.

Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan hướng dẫn người sử dụng máy tính bản rà soát kiểm tra an ninh, an toàn, bảo mật trên thiết bị máy tính bản theo định kỳ hàng năm hoặc khi thấy cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; nâng cấp hệ điều hành và các ứng dụng kèm theo máy tính bảng của nhà sản xuất... khi người sử dụng có yêu cầu.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng Quy chế áp dụng tại cơ quan khi trang bị máy tính bảng cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để kết nối hệ thống dùng chung và gửi nhận văn bản, tài liệu điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của thành phố, theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Quang Phong (Dân trí)

Bình luận của bạn về bài viết...