Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 10 năm 2021, 08:20:57
Hệ số an toàn vốn khả dụng của BVSC đạt 738%
Chí Tín - 02/04/2019 09:03
 
Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa công bố báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
Thị trường chứng khoán điều chỉnh ảnh hưởng khá lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của BVSC
Thị trường chứng khoán điều chỉnh ảnh hưởng khá lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của BVSC

Theo báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của BVSC, tại thời điểm 31/12/2018, hệ số an toàn vốn khả dụng của BVSC đạt 738%, cao gấp hơn 4 lần so với chỉ tiêu vốn khả dụng quy định của Bộ Tài chính là 180%.

Về báo cáo tài chính kiểm toán, BVSC cho biết đã đạt lợi nhuận trước thuế cả năm là 122,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 103,5 tỷ đồng.

Các nghiệp vụ của BVSC, doanh thu từ cho vay, phải thu đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu. Trong đó, thu lãi tiền hoạt động vay margin, ứng trước của khách hàng giao dịch chứng khoán và thu lãi tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, đạt 196,0 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 35,8 % tổng doanh thu cả năm.

Các nghiệp vụ còn lại: Môi giới (31,3%), Tự doanh - gồm cả số thực hiện và chưa thực hiện (30,0%), Tư vấn – Bảo lãnh phát hành (1,4%) và Lưu ký (1,2%), doanh thu khác chiếm 0,3%.

Tổng tài sản của BVSC tại thời điểm 31/12/2018 đạt 2.927,2 tỷ đồng, tăng 728,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về những yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh, BVSC cho biết, đầu năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam nối tiếp đà tăng trưởng từ cuối năm 2017, nhiều mốc chỉ số đã được thiết lập đỉnh tại ngày 09/04/2018, tuy nhiên sau đó thị trường chứng khoán điều chỉnh và giảm điểm. Đến cuối năm 2018, chỉ số VN Index giảm 91,7 điểm từ mức 984,24 điểm đóng cửa năm 2017 về mức 892,54 điểm tương đương với giảm 9,32%.

Thị trường chứng khoán điều chỉnh ảnh hưởng khá lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của BVSC, đặc biệt là hoạt động môi giới chứng khoán.

Dự kiến cuối tháng 4 tới đây, BVSC sẽ tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh, kế hoạch cổ tức cũng như các nội dung quan trọng cho năm 2019 - 2020.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Giá trị vốn hóa đạt 3 tỷ USD
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2018 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận tổng doanh thu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư