Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
Hoá chất Đức Giang: Lãi quý I/2024 tiếp tục đi lùi và dòng tiền âm kỷ lục
Duy Bắc - 23/04/2024 08:37
 
CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC - sàn HoSE) tiếp tục đà lao dốc, lợi nhuận quý I/2024 giảm 14,4%, về 703,91 tỷ đồng và hoàn thành 22,7% kế hoạch năm.

Tiếp tục kết quả kinh doanh đi lùi trong năm 2023, bước sang quý I/2024, Hoá chất Đức Giang tiếp tục ghi nhận doanh thu đạt 2.384,76 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 703,91 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,9%, về chỉ còn 32,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 124,16 tỷ đồng, về 766,15 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng nhẹ 0,6%, tương ứng tăng thêm 0,96 tỷ đồng, lên 165,18 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm nhẹ 10%, tương ứng giảm 2 tỷ đồng, về 17,97 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 2,3%, tương ứng giảm 3,37 tỷ đồng, về 145,37 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024, các hoạt động khác biến động không đáng kể, lợi nhuận giảm chủ yếu do biên lợi nhuận gộp tiếp tục thu hẹp dẫn tới lợi nhuận gộp giảm.

Hoá chất Đức Giang cho biết thêm trong quý đầu năm 2024 ghi nhận giá bán của phốt pho vàng và H3PO4 giảm trên thị trường trong nước và thế giới.

Được biết, trong năm 2024, Tập đoàn Hoá chất Đức Giang lên kế hoạch tổng doanh thu 10.202 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.100 tỷ đồng, giảm 4,4% so với thực hiện trong năm 2023, và cổ tức dự kiến 30%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, với lợi nhuận sau thuế đạt 703,91 tỷ đồng, Hoá chất Đức Giang đã hoàn thành 22,7% so với kế hoạch lãi 3.100 tỷ đồng.

Được biết, trước đó, trong năm 2023, Hoá chất Đức Giang đã ghi nhận doanh thu đạt 9.747,9 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 3.250,4 tỷ đồng, giảm 46,2% so với cùng kỳ.

Dòng tiền âm kỷ lục 1.773,94 tỷ đồng

Quay trở lại Báo cáo tài chính quý I/2024, điểm đáng lưu ý, mặc dù lợi nhuận giảm 14,4% nhưng Hoá chất Đức Giang bất ngờ ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục trong quý đầu năm 2024. Trong đó, dòng tiền chính doanh chính ghi nhận âm kỷ lục 1.773,94 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 18,9 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư âm nhẹ 79,2 triệu đồng; và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 826,64 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, kể từ khi niêm yết trên sàn HoSE năm 2014 tới nay, chưa năm nào Hoá chất Đức Giang ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 1.773,94 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục là năm 2017 với giá trị âm 42,7 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Hoá chất Đức Giang giảm 6,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.077,3 tỷ đồng, về 14.458,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 9.569,7 tỷ đồng, chiếm 66,2% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 2.118,4 tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 961,4 tỷ đồng, chiếm 6,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 8% so với đầu năm, tương ứng giảm 832,9 tỷ đồng, về 9.569,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 168,1 tỷ đồng, về 961,4 tỷ đồng …

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý I/2024, phải trả ngắn hạn khác bất ngờ giảm 98,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.236,4 tỷ đồng, về 24,3 tỷ đồng và chiếm 0,2% tổng nguồn vốn (đầu năm ghi nhận 1.260,7 tỷ đồng và chiếm tới 8,1% tổng nguồn vốn).

Việc phải trả ngắn hạn khác bất ngờ giảm mạnh trong quý đầu năm 2024 là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục kể từ khi niêm yết năm 2014 tới nay.

Lên kế hoạch đi lùi trong năm 2024

Về kế hoạch kinh doanh trong năm tài chính 2024, Hoá chất Đức Giang lên kế hoạch tổng doanh thu 10.202 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.100 tỷ đồng, giảm 4,4% so với thực hiện trong năm 2023, và cổ tức dự kiến 30%.

Trong đó, xét về cơ cấu doanh thu trong năm 2024, doanh thu photpho vàng (P4) dự kiến ghi nhận 4.128 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng doanh thu; doanh thu axit photphoric thực phẩm 85% ghi nhận 1.985 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng doanh thu; doanh thu axit photphoric trích ly - WPA 50% dự kiến 1.032 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng doanh thu; doanh thu phân DAP dự kiến 560 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng doanh thu; doanh thu phân MAP dự kiến 520 tỷ đồng, chiếm 5,1% tổng doanh thu …

Về kế hoạch đầu tư trong năm 2024, Hoá chất Đức Giang dự kiến xây dựng tổ hợp Xút Chất dẻo tại Nghi Sơn (giai đoạn 1) với giá trị 500 tỷ đồng; dự án Alumin tiếp tục nghiên cứu và khảo sát để có giấy phép đầu tư; mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại Khai trường 25 là 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện sáp nhập Công ty Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hoá chất Đức Giang Lào Cai; và nghiên cứu sáp nhập CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã PAT - sàn UPCoM) vào Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

Được biết, tính tới 31/3/2024, Tập đoàn Hoá chất Đức Giang sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai, đơn vị lại sở hữu 51% vốn tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Như vậy, bản chất Tập đoàn Hoá chất Đức Giang đang chi phối tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam thông qua Công ty con.

Cổ phiếu quay lại đỉnh lịch sử, lãnh đạo Hoá chất Đức Giang đăng ký bán 350.000 cổ phiếu DGC
Tận dụng cổ phiếu tăng 27,3% và lên vùng đỉnh lịch sử tháng 6/2022, lãnh đạo CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC - sàn HoSE) đăng ký bán ra...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư