Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 10 năm 2021, 17:53:56
Hoa Sen: Doanh thu quý IV năm tài chính đạt 6.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 83,9 tỷ đồng
Chí Tín - 31/10/2019 16:04
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo quý IV năm tài chính 2018 – 2019.
Năm tài chính 2018 - 2019 của Hoa Sen bắt đầu từ 1/10/2018 đến 30/9/2019
Năm tài chính 2018 - 2019 của Hoa Sen bắt đầu từ 1/10/2018 đến 30/9/2019

Cụ thể, doanh thu thuần quý IV năm tài chính 2018 – 2019 của Hoa Sen đạt 6.349,8 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 83,9 tỷ đồng, thay đổi tăng 185,7 tỷ đồng so với kết quả âm 101,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Một trong những lý do chính khiến cho doanh thu  thuần tuy giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty này vẫn tăng là do lợi nhuận gộp tăng 107 tỷ đồng, từ 724 tỷ đồng lên 831 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu giúp lợi nhuận gộp tăng là do lợi nhuận gộp biên đã tăng từ 8,45% lên 13,09%.

Ngoài ra, ba khoản chi phí cơ bản là trong kinh doanh là chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều giảm cũng là những nguyên nhân làm lợi nhuận của Hoa Sen tăng trong kỳ.

Theo đó, chi phí tài chính giảm 152 tỷ đồng, tương đương giảm 43% từ 351 tỷ đồng xuống 199 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay giảm 49 tỷ đồng, tương đương giảm 21% từ 235 tỷ đồng xuống 186 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm các khoản chi phí này là việc giảm hàng tồn kho và giảm dư nợ vay ngân hàng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15 tỷ đồng, tương đương giảm 10%, từ 151 tỷ đồng xuống 136 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 77 tỷ đồng, tương đương giảm 16% từ 488 tỷ đồng xuống còn 411 tỷ đồng.

Bí ẩn lãi vay và khấu hao trong kinh doanh của Hoa Sen
Từ kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HoSE) và một số doanh nghiệp ngành thép, nhà đầu tư có thể thấy nhiều...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư