Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Hủy niêm yết tự nguyện, cổ phiếu phải về UPCoM
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 180/2015 hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, Sở GDCK có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Lưu ký đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết là công ty đại chúng.

Quy định này áp dụng cho chứng khoán bị hủy niêm yết, bao gồm cả trường hợp hủy niêm yết bắt buộc, hủy niêm yết tự nguyện và chứng khoán bị hủy niêm yết do công ty niêm yết sau khi sáp nhập, hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi không đáp ứng điều kiện niêm yết…

Thông tư 180/2015 có hiệu lực từ 1/1/2016 và thay thế Thông tư 01/2015/TT-BTC. Trong vòng 1 năm kể từ ngày Thông tư 180/2015 có hiệu lực, công ty đã là công ty đại chúng và công ty đại chúng đã hủy niêm yết trước thời điểm thông tư này có hiệu lực, phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Sàn UPCoM dần “đắt khách”
Từ đầu năm đến nay, đã có gần 30 doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư