[Infographic] Người siêu giàu ở Việt Nam tăng như thế nào trong 10 năm tới
Trong một thập kỷ tới, Việt Nam được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới.
Trong một thập kỷ tới, Việt Nam được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới.
Người siêu giàu ở Việt Nam tăng như thế nào trong 10 năm tới
Việt Chung (Vnexpress)

Bình luận của bạn về bài viết...