[Infographic] Thuế CO2 ở một số quốc gia trên thế giới
Trong các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế CO2 được sử dụng tương đối phổ biến. Thuế CO2 được áp dụng chủ yếu cho nhiên liệu hoá thạch như xăng dầu, methanol, butan, khí hoá lỏng, than bùn, than đá.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...