Kết quả chấm thầu gói thầu cầu Bến Tăng (tỉnh Bình Dương): Chấm dứt những lình xình
UBND huyện Phú Giáo (Bình Dương), chủ đầu tư Dự án Xây dựng cầu mới Bến Tăng, vừa chính thức có văn khẳng định việc chấm thầu tại đây là khách quan và phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu.

Kiên quyết với nhà thầu thiếu hợp đồng kinh nghiệm

Thông báo số 57/TB-UBND do UBND huyện Phú Giáo ban hành ngày 14/4/2017 về việc giải quyết kiến nghị của nhà thầu liên quan tới kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật gói thầu cầu Bến Tăng khẳng định, cơ quan này đã xác minh làm rõ các nội dung do 2 liên danh nhà thầu kiến nghị. Theo đó, chủ đầu tư bảo lưu kết quả đánh giá của tư vấn đấu thầu về tài liệu thầu của liên danh nhà thầu Đại Thiên Trường - Đông Á và Phúc Lộc - Đại Việt là phù hợp.

.
.

Với kiến nghị của liên danh nhà thầu Đại Thiên Trường - Đông Á xem xét lại các nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư xác định bên mời thầu đã yêu cầu liên nhà thầu cung cấp hoá đơn giá trị gia tăng xuất cho khách hàng để xác minh tính chính xác của doanh thu theo báo cáo tài chính là phù hợp. Bởi khoản 2, Điều 14, Thông tư 64/2013/TT - BTC, ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ - CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định rõ: “Ngày lập hoá đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”. 

Cũng theo chủ đầu tư, một lý do trọng yếu khiến liên danh nhà thầu Đại Thiên Trường - Đông Á bị loại là  do thành viên đứng đầu liên danh (Công ty CP Đại Thiên Trường) thiếu 1 hợp đồng kinh nghiệm. Cụ thể, về kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, trong khi hồ sơ mời thầu yêu cầu 2 hợp đồng, mỗi hợp đồng giá trị tối thiểu 32,45 tỷ đồng, thì thành viên này chỉ đề xuất một hợp đồng có giá trị thực hiện phần cầu đường cấp III trị giá 27 tỷ đồng. 

“Thành viên liên danh không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm đối với phần công việc đảm nhận trong liên danh, do đó hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu”, thông báo nêu rõ.

Loại bỏ nhà thầu không đáp ứng nguồn lực tài chính

Đơn kiến nghị số 02/2017/KN-PL ngày 31/3/2017 của liên danh nhà thầu Phúc Lộc - Đại Việt đề nghị chủ đầu tư xem xét lại nội dung đánh giá về doanh thu hoạt động xây dựng, nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu, kinh nghiệm quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, thiết bị thi công.

Sau khi kiểm tra các nội dung kiến nghị của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nội dung về doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng, thành viên đứng đầu liên danh (Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc) không cung cấp hoá đơn giá trị gia tăng để chứng minh doanh thu xây dựng theo báo cáo tài chính nộp kèm hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, trong quá trình làm rõ hồ sơ dự thầu, nhà thầu đã cung cấp bản scan màu các hoá đơn cho các hợp đồng chứng minh năng lực, kinh nghiệm và doanh thu của các hợp đồng đã đáp ứng yêu cầu về doanh thu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nên bên mời thầu đã đánh giá liên danh Phúc Lộc - Đại Việt đạt về nội dung này.

Dù vậy, theo chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Phúc Lộc - Đại Việt bị loại vì lý do yêu cầu nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu. Phải nói rằng, đây cũng là một yêu cầu trọng yếu. “Bên mời thầu đã đề nghị liên danh nhà thầu bổ sung các điều khoản của thoả thuận liên danh về nguồn lực tài chính giữa các thành viên liên danh để đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, liên danh nhà thầu không thực hiện điều này, nên việc đánh giá nhà thầu không đạt ở nội dung này của hồ sơ đề xuất kỹ thuật là phù hợp”, thông báo của UBND huyện Phú Giáo ghi rõ.

Về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, thành viên liên danh, Công ty TNHH xây dựng và cầu đường Đại Việt chỉ cung cấp các hợp đồng thực hiện các công trình đường giao thông không có hạng mục cầu cấp III trở lên là chưa phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Dù vậy, bên mời thầu đã xem xét tính hợp lý của thoả thuận liên danh với phần công việc mà thành viên liên danh đảm nhận là phần đường dẫn vào cầu nên đã đánh giá đạt đối với nội dung này của nhà thầu liên danh. Đối với thời gian quy định các hợp đồng chứng minh kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp trong vòng 5 năm trở lại đây, với căn cứ thời gian của báo cáo tài chính giai đoạn 2013-2015 là phù hợp.

Theo chủ đầu tư, nhà thầu liên danh Phúc Lộc - Đại Việt không đạt về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu. “Nhà thầu có cách hiểu không đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng nhà thầu khẳng định đáp ứng và không bổ sung làm rõ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo yêu cầu của bên mời thầu do đó việc đánh giá không đạt là phù hợp”, thông báo của chủ đầu tư nêu. Thông báo chỉ rõ, hồ sơ mời thầu quy định: “Đối với thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu, nhà thầu có thể sở hữu hoặc đi thuê. Trong trường hợp đi thuê, nhà thầu chứng minh bằng các hợp đồng thuê, hoặc hợp đồng nguyên tắc với các tổ chức có chức năng cho thuê thiết bị xây dựng và nhà thầu phải yêu cầu bên cho thuê cung cấp các tài liệu chứng minh các thiết bị cho thuê thuộc sở hữu của bên cho thuê”. Tuy nhiên, Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Đại Việt ký hợp đồng thuê thiết bị với Công ty TNHH Xây dựng và khảo sát công trình Thanh Tuấn là doanh nghiệp không có chức năng cho thuê thiết bị, nên không phù hợp với hồ sơ mời thầu.

Về kỹ thuật, kết quả chấm điểm kỹ thuật hồ sơ đề xuất kỹ thuật đánh giá nhà thầu liên danh Phúc Lộc - Đại Việt không đạt là phù hợp, vì nội dung đề xuất kỹ thuật của nhà thầu không đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá được công khai trong hồ sơ mời thầu.

Trả lời việc liên danh nhà thầu Phúc Lộc - Đại Việt không đồng tình với bên mời thầu về đánh giá công tác thi công phần xử lý nền của nhà thầu không có biện pháp thi công vải địa kỹ thuật; phần thi công cầu thuyết minh sơ sài, thiếu thuyết minh biện pháp thi công một số hạng mục chính UBND huyện Phú Giáo khẳng định, vải địa kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế công trình là loại vải địa kỹ thuật cường độ cao, loại dệt, cường độ chịu kéo 200/50KN/m. Thêm nữa TCVN 9844:2013 nêu  “yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên nền đất yếu”, Bảng 2 yêu cầu của vải địa gia cường trong thuyết minh của Hồ sơ thiết kế, loại vải địa kỹ thuật này là làm cốt gia cường nhằm tăng ổn định, chống trượt của nền đường, do đó công tác trải vải địa kỹ thuật đối với công trình này, được hiểu là công tác xử lý nền.

Thêm nữa, công tác thi công gia cố trụ T2, T3 (thả rọ đá); Thi công bản quá độ, thả rọ đá gia cố mố cầu; Thi công khai thông dòng chảy mới; Gia cố taluy; Thi công bậc thang, lan can…là các công tác chính có nêu cụ thể trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Công tác thi công cừ larsen là công tác làm tường vây khi thi công móng mố trụ cầu trong nước, đảm bảo chất lượng của mố, trụ cầu đã nêu trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo khẳng định, công tác đấu thầu gói thầu xây dựng cầu mới Bến Tăng là khách quan, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngọc Tuấn

Bình luận của bạn về bài viết...