Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Khẩn trương ban hành quy định về tự động đăng ký kiểm định đối với xe mới, xe được giãn chu kỳ kiểm định
T.T - 10/05/2023 12:48
 
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải để bảo đảm hợp lý, an toàn (trong đó nghiên cứu quy định chu kỳ kiểm định theo số km sử dụng để thay thế tiêu chí về thời gian sử dụng phương tiện).

Cấp thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Thông báo nêu: Việc khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2018/NĐ-CP là yêu cầu cấp thiết.

Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm định xe ô tô; đồng thời không để xảy ra các sai phạm, bất ổn như thời gian qua, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2023.

Trong đó, Phó thủ tướng lưu ý Bộ Giao thông vận tải cần tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, về nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước: Nghị định phải thể hiện rõ ràng, tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ kiểm định xe ô tô;

Thực hiện phân cấp cho các địa phương đủ năng lực trong quản lý nhà nước đối với công tác kiểm định; nghiên cứu phương án phân cấp cho các địa phương quản lý toàn diện về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm chuẩn, quy hoạch mạng lưới kiểm chuẩn theo quy định;

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thống nhất quản lý hoạt động kiểm định, bảo đảm mọi phương tiện khi tham gia giao thông phải tuyệt đối an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Về nội dung tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất đối với lĩnh vực đăng kiểm: Huy động cơ sở vật chất và nhân lực của ngành Công an, Quân đội (đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe ô tô) tham gia kiểm định phương tiện dân sự khi được Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế.

Về quy định các đơn vị bảo dưỡng, bảo hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: Các đơn vị bảo dưỡng, bảo hành thuộc đại lý chính hãng của nhà sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong nước, trung tâm bảo dưỡng khác đáp ứng điều kiện đăng kiểm được tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định nếu đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe ô tô và các quy định của pháp luật có liên quan.

Khẩn trương ban hành thông tư về tự động đăng ký kiểm định đối với xe mới, xe được giãn chu kỳ kiểm định

Thứ hai, về nội dung quy định trách nhiệm các cơ quan: Phân công Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ kiểm định trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí theo cơ chế thị trường (phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn); 

Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về trách nhiệm cơ quan, đơn vị trong việc thiết kế, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu hoạt động hoán cải phương tiện theo đúng quy định của pháp luật;

Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu quy định biên chế cán bộ, công chức, viên chức cho các địa phương khi được phân cấp quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe ô tô, hoàn thành trước ngày 31/5/2023.

Để đồng bộ khi ban hành Nghị định này, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ áp dụng trình tự thủ tục rút gọn đối với xây dựng Thông tư: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT, Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT (ban hành trước ngày 15/5/2023); trong đó tự động đăng ký kiểm định đối với xe mới và xe được giãn chu kỳ kiểm định, ứng dụng công nghệ thông tin để tự động cho phép giãn chu kỳ kiểm định nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm áp lực cho cơ sở đăng kiểm;

Hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này, nhằm sớm xử lý các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm định (ban hành đồng thời Nghị định này).

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải triển khai việc đăng ký lịch kiểm định bằng phần mềm xử lý kỹ thuật việc 01 phương tiện đăng ký nhiều nơi, một người đăng ký nhiều phương tiện để tránh trùng lặp và chống "cò mồi" dịch vụ này (không thực hiện thủ công bằng giấy) để tạo thuận lợi cho người dân, dễ quản lý và phòng tránh tiêu cực.

Nghiên cứu chu kỳ kiểm định theo số km

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải để bảo đảm hợp lý, an toàn (trong đó nghiên cứu quy định chu kỳ kiểm định theo số km sử dụng để thay thế tiêu chí về thời gian sử dụng phương tiện).

Nghiên cứu đề xuất bổ sung quy định về: Trách nhiệm của chủ phương tiện, đơn vị bảo hành, bảo dưỡng phương tiện giữa 02 kỳ kiểm định; kết quả bảo hành, bảo dưỡng phương tiện (bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) giữa 2 kỳ kiểm định là cơ sở để kiểm định phương tiện. Điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cùng với đó, ứng dụng công nghệ thông tin để liên thông cơ sở dữ liệu giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam - Cục Cảnh sát giao thông - Đơn vị đăng kiểm - các trung tâm bảo hành phương tiện - đơn vị bảo hiểm phương tiện. Chứng nhận kiểm định của các trung tâm bảo hành được đăng ký trên cổng dịch vụ công.

Nghiên cứu hình thức dán tem kiểm định phù hợp, hoặc sử dụng ứng dụng điện tử cho phương tiện sau kiểm định tại trung tâm đăng kiểm hoặc các trung tâm bảo dưỡng có đủ điều kiện.

Miễn đăng kiểm lần đầu với xe cơ giới chưa qua sử dụng
Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư