Khánh Hòa thành lập Ban chỉ đạo xử lý vi phạm về xây dựng và đất đai
UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo việc thành lập Ban chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự xây dựng và đất đai. Động thái này thể hiện sự quyết tâm trong việc xử lý tình trạng vi phạm xây dựng và đất đai trên địa bàn TP. Nha Trang và vùng lân cận trong thời gian qua.

Đầu năm 2019, đoàn công tác của HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát vấn đề vi phạm trật tự xây dựng và đất đai tại một số xã, phường trên địa bàn TP. Nha Trang. Sau khi kiểm tra, HĐND tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự xây dựng và đất đai.

Lực lượng chức năng TP Nha Trang thực hiện lệnh cưỡng chế đối với những công trình xây dựng trái phép trên địa bàn
Lực lượng chức năng TP Nha Trang thực hiện lệnh cưỡng chế đối với những công trình xây dựng trái phép trên địa bàn

Hiện nay, vấn đề xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng đang là vấn đề nhức nhối, đặc biệt là ở các xã: Phước Đồng, Vĩnh Thái… Tình trạng này dẫn đến hình thành những khu dân cư tự phát, không đảm bảo các điều kiện cần thiết, gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự xây dựng và thực hiện các quy hoạch.

Giám đốc sở Xây Dựng Khánh Hòa, ông Lê Văn Dẽ cho biết: Hiện nay, khó khăn lớn nhất trong xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng là việc ban hành Nghị định 139 thay thế Nghị định 180 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng. Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định 139 không quy định việc áp dụng biện pháp về ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng. Do vậy, công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng kém hiệu quả, dẫn đến tình huống xử lý tiếp theo có mức độ phức tạp hơn.

 Việc thành lập Banc chỉ đạo này là nhằm tạo sự thống nhất trong việc áp dụng các quy định của pháp luật và kịp thời ngăn chặn việc xây dựng công trình không phép của người dân tại các khu vực hình thành cư trú tự phát, mới đây, UBND tỉnh này đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 30 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng quy chế đặc thù trong công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các khu vực đã có thông báo thu hồi đất. Việc làm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của các địa phương.

Việt Hương

Bình luận của bạn về bài viết...