Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2021, 19:34:41
Khi ban kiểm soát của công ty chỉ "tồn tại trên giấy"
LS. Lê Minh Toàn - 29/09/2013 14:36
 
Nhiều Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp hiện nay chỉ "tồn tại trên giấy", chỉ mang tính hình thức do sự chi phối của cổ đông lớn. Cổ đông thiểu số là ai, được ai bảo vệ?
Điều lệ, "Hiến pháp" của doanh nghiệp không thể hình thức
Nếu như Hiến pháp là luật cơ bản và quan trọng nhất của một quốc gia, thì Điều lệ công ty được xem như là “Hiến pháp” của DN đó. Quan...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư