Khoáng sản FLC AMD cấp tập nhượng vốn tại các công ty con
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản FLC AMD (mã AMD, sàn HOSE) sẽ nhượng vốn cổ phần tại một số công ty con.
Thông tin cơ bản về cổ phiếu AMD
Thông tin cơ bản về cổ phiếu AMD

Theo đó, AMD sẽ nhượng toàn bộ 59,48% cổ phần do công ty này sở hữu tại Viện quản lý phát triển Châu Á. Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị vốn góp.

Viện Quản lý và Phát triển Châu Á là một tổ chức khoa học công nghệ thực hiện sứ mệnh tư vấn, nghiên cứu và đào tạo về quản lý và phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Viện này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp Giấy phép đăng ký số A573 năm 2006 và là một thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Ngoài ra, AMD cũng chuyển nhượng toàn bộ 11,94 triệu cổ phần của AMD tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đông Sơn. Giá chuyển nhượng cũng không thấp hơn mệnh giá.

Hội đồng quản trị AMD giao cho Tổng giám đốc chủ động tìm kiếm các đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản khác của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018, AMD đạt doanh thu thuần 493,5 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 291,6 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt gần 7,7 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 7,5 tỷ đồng).

Tính đến 31/3, Công ty có tổng vốn chủ sở hữu đạt 1.789 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 510,8 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 393 tỷ đồng.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...