Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 19:45:03
Kinh Bắc dự tính phát hành 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ để huy động 1.500 tỷ đồng
Hồng Phúc - 27/01/2022 09:04
 
Chào bán 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động 1.500 tỷ đồng là tờ trình mới nhất Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa cập nhật cho Đại hội bất thường sắp tới.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa bổ sung tài liệu cho Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 dự kiến diễn ra vào ngày 10/2.

Theo đó, Tổng công ty này dự tính trình cổ đông thông qua kế hoạch chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 26.33% tổng số cổ phiếu lưu hành với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.

Tổng lượng cổ phiếu vừa nêu dự kiến được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá chào bán được đề nghị giao cho HĐQT Kinh Bắc tính toán.

Nguyên tắc xác định giá chào bán căn cứ vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, giá chào bán cho nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông xác định theo nguyên tắc không thấp hơn 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn chấp thuận/xác nhận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Kinh Bắc.  

.
Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng thuộc hệ thống các khu công nghiệp do Kinh Bắc làm chủ đầu tư (Nguồn: Internet).

Tổng công ty này đưa ra hai tiêu chí nổi bật để lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.

Thứ nhất, đó là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu.

Thứ hai là các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Kinh Bắc trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường (ưu tiên các đối tác truyền thống, tiềm năng của Kinh Bắc).

Thời gian hạn chế chuyển nhượng với cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ là 36 tháng đối với nhà đầu tư chiến lược và 18 tháng đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (trừ trường hợpchuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền thu được từ đợt chào bán 150 triệu cổ phiếu nêu trên sẽ được Kinh Bắc dùng để bổ sung vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và/hoặc tái cơ cấu các khoản nợ vay; và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Ban lãnh đạo Kinh Bắc cho rằng, những năm gần đây, Việt Nam đang nổi lên như là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu dịch chuyển hoạt động sản xuất công nghiệp. 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển các khu công nghiệp, Tổng công ty này đang có nhiều dự án đã đạt được các phê duyệt cần thiết về mặt pháp lý, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh.

Kế hoạch tiến hành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, các quỹ đầu tư,…về việc phải đảm bảo yêu cầu về quy mô vốn điều lệ, giá trị vốn hóa trong hoạt động đầu tư - kinh doanh, mở rộng thị trường và thực hiện hàng loạt các dự án quy mô lớn.

Về kế hoạch kinh doanh, theo các tài liệu được công bố hôm 22/1, HĐQT Kinh Bắc sẽ trình cổ đông thông qua mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm nay ở mức 9.800 tỷ đồng cùng lãi ròng gấp năm lần năm vừa qua, ở mức 4.500 tỷ đồng

Kinh Bắc muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ
Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa thông qua Nghị quyết bán toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ đang có.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư