Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Kinh Bắc tăng lượng tiền gửi ngân hàng dưới ba tháng gấp 11 lần đầu năm
Hồng Phúc - 07/02/2022 15:31
 
Tính đến cuối năm 2021, khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới ba tháng của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) tăng gấp 11 lần so với đầu năm, lên trên 1.830 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước đó (đạt 1.230 tỷ đồng) song giá vốn giảm mạnh (chỉ bằng 59% cùng kỳ) nên lợi nhuận gộp quý này đạt hơn 734,7 tỷ đồng, gấp 3.3 lần (tương ứng biên lợi nhuận gộp gần 60%, cao hơn cùng kỳ 43%).

Song, chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong quý vừa qua của doanh nghiệp này đều tăng hơn 2 lần so với quý IV/2020 còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 53%.

Kết quả, Kinh Bắc báo lãi ròng quý cuối năm ngoái giảm 1,3 tỷ đồng so với kết quả cùng kỳ năm 2020, khi chỉ đạt 222 tỷ đồng.  

.
Kết quả kinh doanh của Kinh Bắc giai đoạn 2019- 2021 (Đvt: tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của công ty này vượt mức 30.600 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 6.800 tỷ đồng so với hồi đầu năm; trong đó, khoảng 86% là tài sản ngắn hạn. 

Cụ thể, tài sản ngắn hạn đến cuối kỳ của công ty tăng 23,5% so với đầu năm, lên hơn 26.400 tỷ đồng; trong đó khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới ba tháng tăng mạnh nhất (gấp hơn 11 lần so với đầu năm), lên hơn 1.830 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn cũng tăng mạnh, gấp 3.3 lần đầu năm, lên hơn 3.100 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tăng 75%, lên gần 4.170 tỷ đồng nhờ chi phí xây dựng dở dang tăng xấp xỉ 27% và khoản đầu tư vào công ty liên kết tăng gấp 6.3 lần, lên hơn 1.480 tỷ đồng. 

Cụ thể, công ty có thêm 3 công ty liên kết mới là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội và Công ty TNHH Saigontel Long An, với giá trị được ghi nhận lớn nhất là 583 tỷ đồng, tương ứng nắm 25,45% vốn tại Lê Minh Xuân 2. 

Nợ phải trả đến cuối năm ngoái của Kinh Bắc ở mức 14.430 tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ đồng so với hồi đầu năm chủ yếu do nợ dài hạn tăng lên mức 7.780 tỷ đồng (tăng 26%) với khoản vay dài hạn 5.642 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ của công ty vượt mức 5.100 tỷ đồng. 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua của Kinh Bắc âm hơn 929 tỷ đồng trong khi năm 2020 âm gần 3.000 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm xấp xỉ 3.550 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này đã trả nợ gốc vay gần 2.900 tỷ đồng, đồng thời vay thêm 4.284 tỷ đồng. 

.
Chi tiết các đợt phát hành trái phiếu của Kinh Bắc tính đến cuối năm 2021.

Với hoạt động kinh doanh chính là đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp,… Kinh Bắc hiện có 15 công ty con cùng tổng nhân viên không thay đổi so với đầu năm ngoái (531 người).

Trong năm 2021, mảng cho thuê đất và cơ sở hạ tầng mang về hơn 3.000 tỷ đồng doanh thu cho Kinh Bắc (gấp 2 lần năm 2020) trong tổng doanh thu 4.308 tỷ đồng.

Giá vốn của mảng này năm vừa qua được kiểm soát tương đương năm liền kề trước đó, với 1.141 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, HĐQT Kinh Bắc sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất năm nay ở mức 9.800 tỷ đồng cùng lãi ròng 4.500 tỷ đồng.

Kinh Bắc kỳ vọng doanh thu năm 2022 gần 10.000 tỷ đồng
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) dự tính trình cổ đông thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất năm nay ở mức 9.800 tỷ đồng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư