Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2021, 20:19:34
Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải có vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng?
Như Chính - 17/01/2020 10:21
 
Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nâng mức vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Bộ Tài chính cho biết, về điều kiện vốn điều lệ, Nghị định số 175/2016/NĐ-CP quy định điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là doanh nghiệp có vốn điều lệ tối thiểu 200 tỷ đồng.

Thực tiễn quản lý cho thấy nhiều doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng với quy mô vốn nhỏ, thường ít kinh nghiệm trong công tác quản trị công ty, không đủ năng lực để đáp ứng các yêu cầu về tổ chức kinh doanh, quản lý đối tượng chơi, quản lý đối tượng được phép ra, vào, quản lý tài chính và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định.

Do đó, cần nâng mức vốn điều lệ tối thiểu để đảm bảo doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính để đầu tư xây dựng, tổ chức kinh doanh và vận hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thông suốt, bảo vệ người chơi.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ nâng điều kiện về vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Kéo dài thời gian lưu trữ camera giám sát lên 6 tháng                                  

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp phải bố trí điểm kinh doanh có hệ thống camera với thời gian lưu trữ tối thiểu là 15 ngày hoặc 30 ngày tùy từng vị trí theo dõi, giám sát.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Bộ Tài chính nhận thấy dữ liệu camera là yếu tố quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong tổ chức kinh doanh và kiểm soát đối tượng chơi. Thời gian lưu trữ là 15 ngày và 30 ngày như hiện nay là ngắn, không đủ thông tin để phục vụ công tác kiểm tra.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định về thời gian lưu trữ camera theo hướng: Quy định kéo dài thời gian lưu trữ camera lên 6 tháng để nâng cao khả năng quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; đồng thời tăng mức xử phạt lên tối đa (từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng) đối với hành vi bố trí điểm kinh doanh không đúng quy định…

Quy định mới về thiết bị trò chơi điện tử có thưởng
Các máy trò chơi điện tử có thưởng phải là máy mới 100% và đã được tổ chức kiểm định độc lập cấp chứng nhận kiểm định là một trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư