Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 21 tháng 02 năm 2024,
Lâm Đồng chấn chỉnh công tác đấu thầu
Linh Đan - 09/08/2023 13:02
 
Công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh.

Ngày 9/8, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn. Theo đó, qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiến nghị về đấu thầu, tỉnh Lâm Đồng nhận thấy, một số chủ đầu tư, bên mời thầu còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế trong đấu thầu.

Cụ thể là đưa các tiêu chí không phù hợp vào hồ sơ mời thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu còn mang tính chủ quan, loại nhà thầu vì những sai sót không nghiêm trọng; không cho phép nhà thầu làm rõ hoặc không thực hiện làm rõ, tạo bất lợi đối với một số nhà thầu; công tác thẩm định của các chủ đầu tư còn hình thức, chưa đi vào thực chất…

Có chủ đầu tư còn đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển không đúng quy định ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin của nhà thầu

Bên cạnh đó, một số địa phương, đơn vị còn chậm trễ, lúng túng trong việc giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu không được giải quyết dứt điểm dẫn đến tình trạng các nhà thầu kiến nghị vượt cấp, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, tỷ lệ giải ngân vốn của dự án nói riêng và tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm nói chung.

Từ các thực tế trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư chỉ được phép tổ chức lựa chọn nhà thầu khi đã có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nghiêm túc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ theo lộ trình đấu thầu qua mạng quy định tại Điều 37 Thông tư số 08 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh cũng yêu cầu việc chọn đơn vị tư vấn đấu thầu hoặc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu đảm bảo đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm theo quy định hiện hành; không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm giảm sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ; nghiêm cấm việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu…

Bình Định đấu thầu 2 dự án nhà ở có tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng
Bình Định lựa chọn nhà đầu tư qua hình thức đầu thầu thực hiện dự án khu dân cư tại thị xã An Nhơn (rộng 10,55 ha) và khu nhà ở tại huyện Tuy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư