Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 04 năm 2024,
Lâm Đồng triển khai Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp
Linh Đan - 28/02/2024 08:30
 
Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ dự án triển khai thực hiện, sử dụng vốn vay từ JICA đúng mục đích, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả và tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đô thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: P.V
Đô thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: P.V

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ dự án) chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Đà Lạt và các địa phương triển khai thực hiện Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng; sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả và tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 8/5/2023

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ dự án thực hiện các thủ tục để thanh toán phí thu xếp vốn của dự án (0,2% tính trên khoản vay) đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, ngày 26/2/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 1966/BTC-QLN gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết liên quan đến Thỏa thuận vay số VN 19-P2 đã ký kết ngày 5/7/2023 cho Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản, Bộ Tài chính đã nhận được Thư số VN 19-P2/E-001 ngày 22/2/2024 của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thông báo Thỏa thuận vay nêu trên đã có hiệu lực từ ngày 21/2/2024.

Bộ Tài chính thông báo đến UBND tỉnh Lâm Đồng như trên và gửi kèm Thư thông báo hiệu lực của JICA. Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ dự án triển khai thực hiện, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả và tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 8/5/2023; đồng thời thực hiện các thủ tục để thanh toán Phí thu xếp vốn của dự án (0,2% tính trên khoản vay) trong thời gian 60 ngày tính từ sau ngày hiệu lực của Thỏa thuận vay.

Lâm Đồng đang thanh tra toàn diện Dự án hồ chứa nước Đông Thanh
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện thanh tra toàn diện dự án để chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư