Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Lâm Đồng chấm dứt hoạt động một dự án của Công ty TNHH Lâm nghiệp Lộc Bắc
Linh Đan - 20/02/2024 15:46
 
Lý do chấm dứt hoạt động đối với dự án này là Công ty TNHH Lâm nghiệp Lộc Bắc đã vi phạm quy định tại điểm e, điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi đất đối với Dự án Trồng cây cao su và hợp phần chăn nuôi tại huyện Bảo Lâm của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

Lý do: Công ty TNHH Lâm nghiệp Lộc Bắc đã vi phạm quy định tại điểm e, điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013.

Cụ thể là đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng…

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lập thủ tục chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Trồng cây cao su và hợp phần chăn nuôi công nghiệp tại huyện Bảo Lâm của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc theo quy định của pháp luật về đầu tư (hoàn thành trước ngày 15/3/2024).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát và xử lý các vi phạm liên quan đến lâm nghiệp, thiệt hại tài nguyên rừng thuộc dự án nêu trên (nếu có); tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 3/2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập thủ tục, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai (sau khi chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Trồng cây cao su và hợp phần chăn nuôi công nghiệp); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 29/3/2024.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Quảng Ngãi xin chuyển mục đích 17,5 ha đất trồng lúa để làm dự án hơn 7.100 tỷ đồng
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình đề xuất chuyển mục đích 17,5 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư