Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 07 năm 2024,
Lạng Sơn xin hỗ trợ 2.500 tỷ đồng xây đoạn cao tốc kết nối 3 cửa khẩu
Bảo Như - 14/03/2023 07:49
 
Tuyến cao tốc từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam dài 17km chính là đoạn tuyến kết nối giữa cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Một đoạn đường bộ dẫn lên cửa khẩu Côc Nam.
Một đoạn đường bộ dẫn lên cửa khẩu Côc Nam.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn số 270/UBND – KT gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 để đầu tư đoạn tuyến cao tốc từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam kết nối với tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Lạng Sơn, đoạn tuyến cao tốc từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam dự kiến dài 17km, quy mô 4 làn xe kết nối 3 cửa khẩu là Hữu Nghị, Tân Thanh và Cốc Nam, có tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

Tuyến kết nối Hữu Nghị với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam gồm 2 đoạn. Đoạn tuyến số 1 có điểm đầu Km0+00 tại nút giao IC02 (Km7+700) - cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; điểm cuối Km14+356 tại nút giao giữa QL4A và đường đi vào khu cửa khẩu Tân Thanh; chiều dài khoảng 15 km.

Đoạn tuyến số 2 có điểm đầu Km0+00 tại nút giao với tuyến nối cửa khẩu Hữu Nghị với cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam (Km7+480); điểm cuối tại Km1+876 tại nút giao giữa Quốc lộ 4A và đường đi vào cửa khẩu Cốc Nam; chiều dài khoảng 2km.

Đây là dự án nhóm A, có mức vốn đầu tư lớn và do điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn nên UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ khoảng 2.500 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho tỉnh Lạng Sơn để thực hiện đoạn tuyến này. Phần vốn còn lại UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ thu xếp từ ngân sách địa phương để thực hiện.

Nếu được hỗ trợ từ Trung ương, UBND tỉnh Lạng Sơn cam kết trong tháng 4/2023 sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, tháng 6/2023 hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và tháng 11/2023 hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ tháng 6/2023 đến tháng 3/2024; khởi công dự án tháng 12/2023; phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025.

Đối với đoạn tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (dài 43km) vẫn sẽ được UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo hình thức PPP. Dự án này đã được HĐND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 và sẽ cố gắng hoàn thành dự án trong năm 2025.

Được biết, Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng từng bao gồm cả đoạn tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam) có chiều dài toàn tuyến là 60km, trong đó đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị dài 43km, đoạn Hữu Nghị - Tân Thanh - Cốc Nam dài 17km.

Dự án có thời gian thu phí dự kiến là 27 năm 4 tháng; tổng mức đầu tư dự án giai đoạn phân kỳ là 10.620 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn gồm: vốn do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp khoảng 5.620 tỷ đồng (chiếm 52,92% tổng mức đầu tư); vốn nhà nước tham gia dự án PPP khoảng 5.000 tỷ đồng (chiếm 47,08% tổng mức đầu tư), trong đó: vốn ngân sách trung ương 2.500 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 2.500 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo tính khả thi của phương án tài chính, UBND tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương thực hiện tính toán lại phương án theo hướng tách đoạn Hữu Nghị - Tân Thanh - Cốc Nam dài 17km ra khỏi Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, đồng thời thực hiện các thủ tục lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, các thủ tục về đất đai, môi trường... để đảm bảo điều kiện triển khai dự án theo quy định.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, đoạn tuyến cao tốc từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam (dài 17km) chính là đoạn tuyến kết nối giữa cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm  nhìn đến 2050 tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì đoạn tuyến cao tốc từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam thuộc phạm vi của tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (điểm đầu tại Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn, điểm cuối tại cửa khẩu Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng).

Tuy nhiên, phạm vi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức PPP có điểm đầu dự án tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối tại ranh giới quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

“Như vậy để có thể kết nối giữa tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) thì cần phải thực hiện đoạn tuyến cao tốc từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam (dài 17km)”, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Trước đó, tại Thông báo số 320/TB-VPCP ngày 28/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất vốn hỗ trợ bổ sung từ ngân sách trung ương cho tỉnh Lạng Sơn để thực hiện đoạn tuyến từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam.

“Khắc nhập, khắc xuất” tại cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng
UBND tỉnh Lạng Sơn đang tìm kiếm sự đồng thuận về việc tách Dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng ra khỏi Dự án BOT xây dựng đường cao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư