Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 28 tháng 05 năm 2024,
Lập tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Anh Ngọc - 30/04/2017 08:40
 
Nhiệm vụ của tổ chuyên gia và tổ thẩm định trong đấu thầu được quy định tại Điều 76 và Điều 78 của Luật Đấu thầu.

Độc giả Nguyễn Xuân Thủy - tỉnh Bắc Ninh đặt câu hỏi như sau: Tôi tham khảo Điều 76, Điều 78 Luật Đấu thầu quy định nhiệm vụ của tổ chuyên gia và tổ thẩm định đấu thầu, nhưng không thấy đề cập đến việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu.

Vậy, có cần thiết lập tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu hay không? Các thành viên của tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu phải có những điều kiện gì? Thành viên của tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu có thể là thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ thẩm định đấu thầu hay không? Có thể giao nhiệm vụ xây dựng dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xây dựng hồ sơ mời thầu cho tổ chuyên gia đấu thầu hay không?.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật đấu thầu không quy định về tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều kiện đối với thành viên của tổ này.

Việc lập, trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định từ Điều 33 đến Điều 37 Luật Đấu thầu và Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, nhiệm vụ của tổ chuyên gia và tổ thẩm định trong đấu thầu được quy định tại Điều 76 và Điều 78 của Luật Đấu thầu.

Dựa vào đâu để đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu?
Việc nhà thầu thể hiện được uy tín trong việc thực hiện hợp đồng tương tự trước đó có được xét khi đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư