Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 10 năm 2022, 16:07:13
LDG thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm
Trọng Tín - 31/07/2022 08:12
 
Hoạt động kinh doanh cốt lõi kém sắc, nhưng nhờ ghi nhận khoản đột biến từ tiền lãi phạt chậm thanh toán đã giúp LDG không những thoát lỗ, mà còn tăng trưởng so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Đầu tư LDG (LDG; HoSE: LDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 57,7 tỷ đồng, trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu hơn 44,58 tỷ đồng, nên doanh thu thuần chỉ đạt 12,7 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Do giá vốn đã chiếm hơn một nửa, nên lợi nhuận gộp của LDG chỉ còn hơn 6,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 85,5% và 86,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, LDG ghi nhận hơn 63 tỷ đồng doanh thu tài chính, trong khi cùng kỳ chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, hơn 62 tỷ đồng là tiền lãi phạt chậm thanh toán, còn lại là lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Dù vậy, chi phí tài chính trong kỳ cũng tiêu tốn của LDG hơn 32,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay, lãi trái phiếu hơn 28,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận giảm nhẹ, đạt 21,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm còn 3,4 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2021.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), LDG ghi nhận lỗ hơn 50 tỷ đồng. Nhờ ghi nhận khoản lãi đột biến từ doanh thu tài chính đã kéo lợi nhuận của công ty tăng trưởng mạnh.

a
Lượng hàng tồn kho lớn, nhưng LDG lại không ghi nhận khoản tiền nào từ khách hàng trả tiền trước theo tiến độ

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của LDG đạt 139,5 tỷ đồng, tăng 9,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, LDG lên kế hoạch doanh thu hơn 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc hai quý, công ty chỉ mới thực hiện được 2,1% mục tiêu doanh thu và 4,5% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Xét về dòng tiền, trong sáu tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh của công ty tiếp tục âm 516,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ âm 416,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 34 tỷ đồng.

Được biết, LDG đã trải qua 3 năm dòng tiền âm liên tiếp. Cụ thể, năm 2019 âm 1.770 tỷ đồng, năm 2020 âm 97 tỷ đồng và năm 2021 âm 956 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh liên tiếp, công ty liên tục tăng nợ vay.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của LDG đạt 7.837 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối kỳ đạt 4.534 tỷ đồng, tăng 719 tỷ đồng trong sáu tháng, chủ yếu là tăng nợ vay dài hạn.

Hàng tồn kho đến cuối kỳ của công ty ghi nhận hơn 1.252 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Đáng chú ý, trong nửa đầu năm, LDG không ghi nhận khoản tiền nào từ khách hàng trả tiền trước theo tiến độ.

Quý I/2022, LDG tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền âm 284,36 tỷ đồng
Công ty Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu quý I/2022 tăng 241,9% so với cùng kỳ lên 126,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,4 tỷ đồng, tăng thêm 2,09...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư